WRÓĆ DO LISTY ARTYKUŁÓW

Aktualizacja WAPRO Gang: zmiany w składce zdrowotnej dla osób prowadzących działalność gospodarczą

W dniu 16.02.2022 za pomocą mechanizmu WAPRO Update wydaliśmy aktualizację wprowadzającą mechanizm pozwalający wyznaczyć podstawę składki zdrowotnej i obliczyć składkę zdrowotna dla osób prowadzących działalność gospodarczą zależnie od formy opodatkowania.

W kartotece „Ubezpieczenia społecznie i zdrowotne właścicieli” dodano możliwość wyboru ze słownika formy opodatkowania oraz dostęp do nowych kartotek pozwalających określić przychód lub dochód dla podstawy ubezpieczenia zdrowotnego.

Zależnie od wybranej formy opodatkowania podstawą wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne będzie:

 • • Karta podatkowa
  minimalne wynagrodzenie za pracę obowiązujące w danym roku ustalone na podstawie kartoteki systemu „Płaca minimalna”
 • • Ryczałt ewidencjonowany
  zależnie od kwot wprowadzanych do kartoteki „Przychód do podstawy ubezpieczenia zdrowotnego”:
  • – Od kwoty przychodu 0 do 60000 podstawa wynosi 3732,62
  • – Od kwoty przychodu ponad 60000 do 300000 podstawa wynosi 6.221,04
  • – Od kwoty przychodu ponad 300000 podstawa wynosi 11.197,87

Kwota przychodu służąca do określenia podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne jest sumowana ze wszystkich miesięcy danego roku.

Zgodnie z przepisami dla tej formy opodatkowania jest możliwe ustalenie podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne na podstawie przychodu za poprzedni rok. W takim przypadku:

 • • Zaznaczamy opcję „Rozliczenie na podstawie sumy przychodów za poprz. rok”
  • – Wprowadzamy kwotę przychodu do pola „Przychód za poprz. rok”

Opcję tą możemy użyć tylko dla jednego zapisu dotyczącego danego roku.

Przychód dotyczący miesięcy bieżącego roku posłuży do rozliczenia rocznego składki na ubezpieczenie zdrowotne osób podatkowanych w formie ryczałtu ewidencjonowanego.

 • • Zasady ogólne – podatek liniowy
  zależnie od kwot wprowadzanych do kartoteki „Dochód do podstawy ubezpieczenia zdrowotnego.
  za miesiące począwszy od lutego 2022
  • – Podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne stanowi dochód z miesiąca poprzedniego
  • – Wymiar składki wynosi 4.9% podstawy wymiaru
  • – Składka nie może być niższa niż od kwoty 270,90 – 9% podstawy wymiaru składki obliczonej od podstawy wymiaru składki 3.010

za styczeń 2022 składka zdrowotna wynosi 419,92 (9% podstawy wymiaru składki), a podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne stanowi kwota 4.665,78 (75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia)

 • • Zasady ogólne – skala podatkowa
  zależnie od kwot wprowadzanych do kartoteki „Dochód do podstawy ubezpieczenia zdrowotnego.
  za miesiące począwszy od lutego 2022
  • – Podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne stanowi dochód z miesiąca poprzedniego
  • – Wymiar składki wynosi 9% podstawy wymiaru
  • – Składka nie może być niższa niż od kwoty 270,90 – 9% podstawy wymiaru składki obliczonej od podstawy wymiaru składki 3.010

za styczeń 2022 składka zdrowotna wynosi 419,92 (9% podstawy wymiaru składki), a podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne stanowi kwota 4.665,78 (75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia)

Aktualizacja zawiera również nowe wzory deklaracji ZUS DRA i RCA zgodne z rozporządzeniem MRiPS z 16 grudnia 2021r (Dz.U nr 2366) oraz nową pozycje słownika określającego termin przesłania deklaracji.