WRÓĆ DO LISTY ARTYKUŁÓW

Czy można wykorzystać wydruk stworzony w jednej firmie w innym podmiocie?

Czy zależy Ci na oszczędności czasu i uniknięciu tworzenia nowych szablonów wydruków dla każdej firmy? Wapro Gang może to zrobić za Ciebie! Stwórz jeden uniwersalny szablon i podziel się nim z innymi firmami, maksymalizując efektywność pracy.

Program Wapro Gang to zaawansowane narzędzie, które umożliwia użytkownikom efektywne tworzenie i zarządzanie wydrukami. Dzięki wykorzystaniu funkcji na karcie Administrator, możliwe jest skonfigurowanie nawet najbardziej złożonych zestawień, co czyni system idealnym rozwiązaniem dla wymagających zadań. Użytkownicy mogą również korzystać z intuicyjnych narzędzi, takich jak Kreator wydruków i Kreator zestawień osobowych, które są doskonałym wyborem do codziennej pracy, pozwalając na szybkie i proste tworzenie nowych dokumentów.

Proces tworzenia szablonu wydruku za pomocą Kreatora wydruków lub Kreatora zestawień osobowych kończy się nadaniem uprawnień do nowego raportu dla wybranych grup użytkowników.

Użytkownicy z zaznaczoną opcją „Administrator” otrzymują uprawnienia do nowego raportu we wszystkich firmach automatycznie. Pozostali użytkownicy należący do grup, którym przydzielono uprawnienia, mają dostęp do raportu tylko w firmie, w której został on stworzony.

Jak nadać uprawnienia do raportu innym firmom?

Udostępnienie nowego raportu w innych firmach jest możliwe dzięki funkcji Użytkownicy i uprawnienia, dostępnej dla użytkowników programu w roli Administrator. W widoku Konfiguracja | Grupy i uprawnienia należy wskazać grupę użytkowników, której chcemy przydzielić uprawnienia.

Następnie należy wybrać opcję Uprawnienia i odszukać nowo utworzony raport.

Za pomocą przycisku Uprawn. w firmach można przydzielić uprawnienia dla wybranej grupy firm. W tym celu należy zaznaczyć firmy, w których raport ma być dostępny i przydzielić uprawnienie za pomocą opcji Przydziel uprawnienie dla wybranych firm.

Ta funkcjonalność jest niezwykle przydatna w środowisku biur rachunkowych, gdzie często zachodzi potrzeba udostępnienia raportów wielu podmiotom. Dostępne są również dodatkowe opcje zaznaczania firm, które ułatwiają proces przydzielania uprawnień.

Jeśli istnieje potrzeba udostępnienia raportu tylko dla jednej firmy, proces ten wymaga zmiany firmy przed przejściem do opcji Użytkownicy i uprawnienia. Po tej zmianie, po odnalezieniu raportu, użytkownik może skorzystać z opcji Przydziel/Odbierz dostęp dostępnej w oknie Konfiguracja uprawnień, co pozwala na precyzyjne zarządzanie dostępem do danych.

Dowiedz się więcej o funkcjach systemu:

Jak za pomocą Kreatora zestawień osobowych otrzymać dane o wynagrodzeniach pracowników w Excelu?

Dlaczego zamykanie list płac jest konieczne dla prawidłowego działania programu Wapro Gang?