WRÓĆ DO LISTY ARTYKUŁÓW

Dokumenty MM w WAPRO Mobile

System WAPRO Mobile umożliwia tworzenie dokumentów przesunięć międzymagazynowych otwierając tym możliwość zwrotu towaru z magazynu handlowca na magazyn główny lub do innych wybranych magazynów, do których handlowiec posiada uprawnienia.

Poza możliwością zwrotów, przy dostępie do wystawiania dokumentów w magazynie głównym, handlowiec może samodzielnie zatowarować swój magazyn.

Funkcjonalność przesunięć, w przypadku dostępu użytkownika do magazynów mobilnych, umożliwia wymianę towaru w terenie pomiędzy pracownikami terenowymi, zwiększając płynność towarową i eliminując braki. W tym wypadku należy zwrócić uwagę na obciążenie odpowiedzialnością osoby wystawiającej dokument przesunięcia i tym dokumentem należy pokwitować odbiór osoby odpowiedzialnej za magazyn docelowy. Po wystawieniu dokumentu, w kolejnym cyklu replikacji odbiorca otrzyma towar w formie zwiększenia stanu jego magazynu.

Zapraszamy Państwa na krótki film odpowiadający na pytania:

  • • W jaki sposób skonfigurować uprawnienia dla użytkowników systemu mobilnego do dokumentów MM?
  • • Jak włączyć parametr tworzenia dokumentów poza wizytą, bezpośrednio z listy dokumentów?
  • • Jak wystawiać dokumenty magazynowe?
  • • Jak wprowadzić ilości dla pozycji dla grupy wybranych produktów?