WRÓĆ DO LISTY ARTYKUŁÓW

Finalizacja faktur zaliczkowych z odwrotnym obciążeniem na zasadach ogólnych

Niniejszy artykuł wprost odnosi się do komunikatu Ministerstwa Finansów z dnia 21.10.2019 r. w którym uściślono, że zaliczka częściowa pobrana przed 1.11.2019 r. opodatkowana będzie mechanizmem odwrotnego obciążenia zaś do faktury końcowej po 1.11.2019 r. wg nowych przepisów. Dokładnie brzmienie:

„W rozpatrywanym przypadku do pozostałej wartości transakcji zastosowanie znajdą nowe regulacje, czyli przepisy obowiązujące od 1.11.2019 r., oczywiście zakładając, że faktura zaliczkowa nie obejmowała całości zapłaty. W związku z tym, że na fakturze końcowej należy wykazać m.in. kwotę podatku pomniejszoną o sumę kwot podatku wykazanego w fakturach dokumentujących otrzymanie części zapłaty, w opisywanym przypadku kwota podatku VAT będzie liczona od wartości pozostałej do zapłaty.

Artykuł porusza zagadnienia związane z nowymi przepisami dotyczącymi Mechanizmu Podzielonej Płatności w okresie przejściowym dla dokumentów już wystawionych jako odwrotne obciążenie. Przy okazji wprowadzonej zmiany odwrotnego obciążenia na mechanizm podzielonej płatności, część dokumentów może być realizowana teraz na zasadach ogólnych.

Konkretnie rozpatrywana sytuacja będzie zakładała scenariusz kiedy podatnik realizował sprzedaż w formie faktur zaliczkowych, które były oznaczone jako Odwrotne obciążenie. Obecnie będzie następowała finalizacja poprzez fakturę końcową do faktur zaliczkowych ale wg zasad ogólnych ponieważ mechanizm podzielonej płatności zastąpił tu odwrotne obciążenie.

W omawianym zagadnieniu pojawia się problem ponieważ następuje zmiana stron, która odpowiedzialna jest za opłacenie podatku VAT oraz kwoty od jakich te wartości należy wyliczyć.

Uwaga!
Opisywany przypadek dla łatwiejszego przyswojenia operuje niskimi kwotami, więc sama zasada drukowania dopisku mechanizm podzielonej płatności nie występuje, ponieważ nie jest przekroczona kwota 15 000 brutto.

Dla przypomnienia mechanizm odwrotnego obciążenia zakładał, że to nabywca opłacał podatek VAT. W związku z powyższym wystawiane faktury zaliczkowe winny być rozliczone przez nabywcę. Faktura końcowa jednak realizowana po zmianie przepisów jest na zasadach ogólnych narzuca ten obowiązek na sprzedającego. Sprawę komplikuje fakt, że część podatku już została odprowadzona przez nabywcę (a przynajmniej powinna być).

Cel operacji
Aby wszystko było zgodne z przepisami powinniśmy wystawić fakturę końcową w taki sposób aby kwota podatku na niej wykazana opiewała na różnicę pomiędzy podatkiem odprowadzonym już przez nabywcę a resztą wynikającą z wartości dokumentu.

Rozpiszemy to na przykładzie gdzie przed wejściem w życie nowych przepisów (data graniczna 01.11.2019 r.) sprzedający wystawił 2 odrębne faktury zaliczkowe.

Każda z faktur dokumentowała przyjęcie zaliczki:

  • • 80 zł brutto dla pierwszej fv zaliczkowej
  • • oraz 100 zł brutto dla drugiej fv zaliczkowej od nabywcy do transakcji, która zakładała sprzedaż 4 kątowników stalowych po 100 netto każdy.

Poniżej obraz każdej z faktur zaliczkowych.
Faktura pierwsza w ciągu w faktur zaliczkowych:

Faktura druga w ciągu faktur zaliczkowych


Dochodzimy do finalizacji transakcji, która będzie finalizowała transakcję. Uwzględniając stare przepisy faktura byłaby wystawiona jako końcowa na różnicę 400.00 brutto (wartość pierwotna całej faktury) – 180.00 brutto (suma pobranych zaliczek).

W obecnej sytuacji faktura będzie zakładała, że kwota 400.00 brutto zostanie zmieniona o należny podatek do kwoty 492.00.
Jak wspomniano powyżej część kwoty VAT została już zapłacona przez nabywcę.

Dokładnie to kwoty podatku od wpłaconych zaliczek wynoszą:

  1. 80,00 * 0,23 = 18,40
  2. 100,00 * 0,23 = 23,00
  3. SUMA już opłaconego podatku 41,4

Faktura po zmianie odwrotnego obciążenia na mechanizm podzielonej płatności wykazuje łącznie podatek 400.00 * 1,23 = 492,00.

Różnica do dopłaty przez sprzedawcę to 92,00 – 41,40 = 50,6.

W naszym przypadku jest to kwota netto 400,00 – 180,00 = 220,00 netto do dalszego rozliczenia. Od tej kwoty netto będziemy wyliczać podatek bo uwzględnia ona już część odprowadzoną.

Żeby miało prawo się to zgodzić należy zmodyfikować fakturę końcową i zmodyfikować jej specyfikację. Aby prawidłowo wyliczyć kwoty należy rozbić pozycje na fakturze tak aby dało się dokładnie dopasować te kwoty. W naszym przypadku sprzedaż obejmowała 4 sztuki, więc można rozbić to na 2 pozycje jedna będzie zawierała 3 szt. Towaru a druga 1 szt. Towaru.

Ważne jest to aby pozycja zawierająca przykładowo 1 szt. Miała wprowadzona stawkę VAT, która dotyczyła sumy wpłat już przyjętych w zaliczkach w trybie Odwrotnego obciążenia. W opisywanym przykładzie były to 2 wpłaty łącznie na kwotę 180 brutto.

Pozostałe pozycje mają być wystawione ze stawką należną dla towaru tu jest to 23%.

Aby uzyskać kwotę podatku 50,60, którą jako sprzedawca powinniśmy naliczyć należy w opisywanym przypadku określić cenę jednostkową towaru na poziomie 73,33 netto co pozwoli wykazać 50,60 zł podatku oraz całość faktury jako 450,60 brutto.

W uproszczeniu jest to pozostała kwota netto 220,00 / 3 szt. = 73,33 netto.

Co ważne celem nie jest wystawienie faktury na kwotę zgodną brutto tak jak by to było bez uwzględnienia odwrotnego obciążenia a celem jest naliczenie odpowiednio podatku. Konsekwencją tego jest fakt, że wartość brutto dokumentu będzie różna od sytuacji gdybyśmy tylko dla całego dokumentu wyłączyli odwrotne obciążenie i kwota wynosiła by 492,00