WRÓĆ DO LISTY ARTYKUŁÓW

Możliwość wygenerowania faktury z informacją o mechanizmie podzielonej płatności na najnowszej wersji programu WAPRO Mag (8.50.0).

Informacja o metodzie podzielonej płatności zostanie dodana na wydruku faktury jeżeli zostaną spełnione poniższe warunki:
 Kwota faktury przekracza 15 tys.
 Faktura wystawiona jest z datą późniejszą niż 01.11.2019
 Przynajmniej jeden z towarów jest oznaczony w kartotece jako podlegający podzielonej płatności

Na początku zaczynamy od ustawienia asortymentów podlegających mechanizmowi podzielonej płatności. Proponujemy to wykonać przy pomocy nowo dodanej opcji w operacji dodatkowej „Grupowa zmiana danych handlowych” – „Podlega mechanizmowi PP”. Operacje tą wywołujemy z Menu Kartoteki (1) -> Artykuły (2) . Przed uruchomieniem opcji zaznaczamy asortyment (3).Operacja ta uruchamia formularz w którym ustawiamy opcję „Podlega mechanizmowi PP” (6) na Tak (7) :Pojedyncza zmiana danych artykułu: Kartoteki (1) -> Artykuły (2) -> Popraw na wskazanym asortymencie (3,4) -> Informacje podstawowe (5)-> zaznaczenie parametru Asortyment objęty mechanizmem PP (6) -> Zapisz (7)W przypadku wystawiania dokumentu który podlega temu mechanizmowi proszę zwrócić uwagę na jego wartość brutto:Po zatwierdzeniu dokumentu, na wydruku pojawi się dopisek „(Mechanizm podzielonej płatności)”Poniżej znajduje się link do załącznika nr 15 ustawy o VAT z listą asortymentów dla których stosujemy obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności.
Załacznik nr 15