WRÓĆ DO LISTY ARTYKUŁÓW

Nowa wersja programu WAPRO Mag 8.40.4

W dniu 24.01.2019 r. ukazała się nowa wersja programu WAPRO Mag 8.40.4
Najważniejsze zmiany:

OGÓLNE

 • Dodano integrację z płatnościami online Przelewy 24 (usługa subskrypcyjna)
 • Dodano nowe parametry w konfiguracji firmy w sekcji rachunków bankowych:
  • – Login
  • – Hasło
  • – Numer klienta
 • Dodano możliwość generowania linku do płatności online oraz jego wysyłki emailem i wydruku (także w formie kodu QR) na dokumentach faktur oraz zamówień
 • Dodano listę szczegółów na zamówieniach oraz dokumentach handlowych z informacjami o linku
 • Dodano operację dodatkową dostępną pod prawym przyciskiem myszy w liście szczegółów dotyczącej linku pozwalającej sprawdzić czy płatność została wykonana przez klienta oraz ją potwierdzić
 • Dodano możliwość wyboru w danej formie płatności jaki operator szybkiej płatności ma być wykorzystany do wygenerowaniu linku
 • Dodano automatyczne generowanie linku podczas zapisywania dokumentu zamówienia lub faktury z formą, do której przypisano operatora szybkiej płatności
 • Dodano możliwość wprowadzenia historii nazwy banku
 • Dodano możliwość zmiany hasła dla wybranego użytkownika w trybie Popraw z poziomu kartoteki użytkowników.
 • Rozszerzono słownik operacji rodzajów operacji finansowych aby był zależny od firmy.
 • Dodano przenoszenie uwag z dokumentu SAD na dokument powiązany PZ.
 • Dodano na liście dokumentów finansowych oraz magazynowych wyświetlanie informacji o powiązanym pracowniku
 • Dodano kolumnę Opis pozycji w schowku pozycji.
 • Dodano indeks katalogowy i handlowy i katalogowy w liście szczegółów w zakładce Pozycje.

  TOWARY

 • Dodano możliwość przywracania domyślnego układu kolumn w oknie historii przychodu i rozchodu towaru .
 • Poprawiono mechanizm wysyłania ceny do sprawdzarki cen aby uwzględniał ceny promocyjne.
 • Dodano automatyczną zmianę znaku pojedynczego apostrofu w trakcie importu artykułów z CSV na znak tzw. backtick zgodny ze środowiskiem pracy WAPRO Mag
 • Dodano synchronizację wariantów zestawu pomiędzy magazynami.
 • Dodano w oknie Przeceny kolumnę Indeks handlowy

  KONTRAHENCI

 • Dodano możliwość wybrania opcji Pokaż pod prawym przyciskiem myszy w liście szczegółów w zakładce dokumenty handlowe .
 • Zmodyfikowano domyślny porządek sortowania na malejący na oknie adresów dostaw kontrahentów tak aby ostatnio dodane były na górze listy.

  ZAMÓWIENIA

 • Dodano na oknie podglądu ceny (ctrl + shift + c) z poziomu pozycji zamówienia informacji o ostatniej dacie sprzedaży danego towaru dla danego kontrahenta
 • Dodano w oknie realizacji pozycji zamówienia wyświetlanie opisu towaru w polu z komunikatami.

  DOKUMENTY HANDLOWE

 • Dodano filtr na oknie weryfikacji kwoty VAT z faktury – „Pokazuj zapisy VAT: wszystkie lub kwota VAT <> 0″
 • Dodano kolumnę kod kreskowy w oknie pozycji korekty.
 • Dodano możliwość wydruku polecenia przelewu z poziomu dokumentów handlowych dla dokumentów ze Split Payment.

  MODUŁ SERWISU

 • Dodano automatyczne wywołanie okna w trybie edycji po operacji powielania zlecenia serwisowego oraz urządzenia

  CRM

 • Dodano słownik pola Temat zadania

  ROZRACHUNKI

 • Dodano sortowanie wg kolumny Pozostało w oknie wyboru rozrachunku do rozliczenia

  ZLECENIA PRODUKCYJNE

 • Dodano parametr konfiguracji firmy „Minimalizuj odchyłkę pomiędzy PW i RW” – Włączenie parametru spowoduje próbę minimalizacji odchyłki wynikającą z zaokrągleń powstałych przy obliczaniu wartości docelowej PW względem pozycji z dokumentu RW. Opcja może spowodować rozbicie pozycji przychodowej celem modyfikacji ceny zakupu na pozycji PW.

  WYDRUKI

 • Dodano w module crystalrap.exe nowy parametr (jako ostatni) pozwalający przekazać ścieżkę do katalogu gdzie ma być przetwarzany raport jako plik tymczasowy.
 • Dodano wydruk oświadczenia dot. wyrobów węglowych na wydruku faktury wzór własny (CR)
 • Dostosowano wydruk oświadczenia do przepisów ze stycznia 2019
 • Poprawiono na wydruku protokołu odbioru oraz zleceniu serwisowym daty wystawienia
 • Rozszerzono parametr w konfiguracji firmy dotyczący generowania dokumentów akcyzowych podczas wystawiania FV sprzedaży o opcję generowania bez opcji wydruku.

  GNIAZDA ROZSZERZEŃ

 • Dodano gniazda rozszerzeń na zdarzenia Otwarcie i Zamknięcie okna dla głównych list dokumentów (dok. magazynowe, dok. ofert, zlecenia serwisowe i zlecenia produkcyjne)
 • Dodano możliwość ustawiania własnego filtra SQL w gniazdach na otwarcie okna (dok. magazynowe, dok. ofert, zlecenia serwisowe i zlecenia produkcyjne)
 • Dodano ustawianie @id_obiektu na liście tabeli dodatkowej po dodaniu wiersza tabeli dodatkowej

  URZĄDZENIA ZEWNĘTRZNE

 • Dodano obsługę wagi etykietującej ELZAB Eco print
 • Zobacz także