WRÓĆ DO LISTY ARTYKUŁÓW

Nowa wersja programu WAPRO Mag 8.40.8

W dniu 5.09.2019 r. ukazała się nowa wersja programu WAPRO Mag 8.40.8
Najważniejsze zmiany:

OGÓLNE

Dodano nowy moduł Moje Konto WAPRO ERP, umożliwiający zarządzanie licencjami WAPRO ERP na produkty i usługi. Opcja będzie sukcesywnie dodawana do wszystkich produktów WAPRO ERP w menu Pomoc oraz w pulpicie informacyjnym.

Aplikacja umożliwia:
– Zamawianie nowych oraz rozbudowę istniejących licencji
– Podgląd historii danej licencji oraz historii składanych zamówień
– Pobieranie certyfikatów autentyczności do licencji
– Sprawdzanie do kiedy ważne są licencje czasowe
– Opłaty licencji przez płatności internetowe
– Grupowe zamawianie licencji w jednym miejscu

 • Dodano nowy wariant programu BIURO, funkcjonalnie odpowiada on wariantowi Prestiż.
  Wariant Biuro dedykowany jest dla podmiotów, które prowadzą kilka firm w programie i nie nabywają licencji na każdy podmiot niezależnie. Np. biuro rachunkowe, które fakturuje na swojej licencji inne podmioty.

  Dodano możliwość aktualizowania listy banków z wykazu publikowanego przez NBP (https://ewib.nbp.pl/faces/pages/daneDoPobrania.xhtml).
  Zmodyfikowano proces integracyjny ze sklepem WAPRO B2C/B2B w zakresie kontroli długości nazwy formy płatności. System odrzuca nazwy dłuższe niż 100 znaków.
  Dodano w nowych parametrach konfiguracyjnych numer wersji w jakiej parametr został dodany wraz z możliwością filtrowania.
  Rozszerzono parametr konfiguracyjny firmy Zasada zdejmowania ze stanu magazynowego o wartości do tej pory dostępne tylko indywidualnie dla towaru (data ważności FIFO, data ważności LIFO oraz nr serii, data ważności FIFO, nr serii, data ważności LIFO).
  Dodano ograniczenie w kontrolce kalendarza na zakres dat do 1900-2100.

  DOKUMENTY

  Dodano możliwość wskazania mniejszej ilości w procesie przepinania dostawy pomiędzy dostawami.
  Dodano nową operację dodatkową na dokumencie magazynowym „Rozlicz ilościowo zamówienie z istniejącym dokumentem magazynowym”. Dotyczy zarówno WZ jak i PZ. Nie dotyczy MP,MW,BO
  Dodano możliwość filtrowania rozrachunków po polu OPIS.
  Zmodyfikowano działanie schowka pozycji aby podczas pierwszego wejścia w okno system nie kasował pozycji dodanych wdrożeniowo na poziomie kodu SQL.
  Rozszerzono parametr konfiguracyjny użytkownika „Forma płatności z kontrahenta” o wartość „Pytaj” – wpływa on na proces zmiany kontrahenta w oknie sprzedaży detalicznej.
  Przeniesiono operację „Grupowa zmiana danych intrastat” w dokumencie handlowym z menu prawego przycisku myszy do sekcji Operacje dodatkowe.
  Dodano możliwość wydania towaru na podstawie dokumentu PZk w operacji dodatkowej Realizacja PZ/PW na dokument MW lub wybrany dokument magazynowy.
  Dodano kontrolę zablokowanego obrotu magazynowego artykułu podczas powielania zamówienia.
  Poprawiono obsługę tytułu dokumentu w przypadku kiedy składa się z on kilku wierszy, a dokument jest zablokowany lub użytkownik nie posiada uprawnień – czwarta linia nie mieściła się oraz zablokowany był pasek przewijania.
  Dodano w oknie rozrachunków na drzewie stan dokumentu jako Rozliczone częściowo.
  Dodano uwzględnianie priorytetu zamówienia zapisanego w danych kontrahenta podczas importu zamówień z WAPRO B2B.
  Dodano możliwość grupowego wprowadzania pozycji na dokument SAD.
  Dodano możliwość grupowej zmiany cen pozycji dokumentu SAD.
  Dodano możliwość kopiowania pola NIP w zakładce 4) Podzielona płatność na oknie dokumentu finansowego.
  Dodano możliwość edytowania uwag dokumentów magazynowych pomimo braku uprawnień edycji dokumentu.

  TOWARY

  Dodano obsługę Funduszu Promocji Roślin Oleistych zgodnie z ustawą z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy o funduszach promocji produktów rolno – spożywczych (obowiązuje od 1 sierpnia 2019)
  Dodano możliwość grupowego zarządzania (dodawanie, modyfikowanie, kasowanie) towarami w definiowaniu zamienników, opakowań, sprzedaży wiązanej oraz składników zestawu
  Rozszerzono pole nazwy do intrastat (opis towaru poz.intrastat) do 250 znaków
  Dodano wyświetlanie ceny promocyjnej na liście szczegółów z cenami towarów
  Dodano powielanie zdjęć podczas powielania towaru

  ZLECENIA SERWISOWE

  Zmodyfikowano proces podpinania dokumentów do zlecenia serwisowego. Dla dokumentów wycenianych w cenie zakupu system do pozycji ustawi znacznik Podlega fakturowaniu oraz Usługa bazowa, dla dokumentów wycenianych w cenach sprzedaży ustawi tylko Podlega fakturowaniu.
  Dodano na oknie kalendarza CRM na wybranym zadaniu nową opcję pod prawym przyciskiem myszy Dodaj zlecenie serwisowe.
  Dodano skrót Ctrl + Shift + O do wywołania opisu pozycji kosztorysu zlecenia oraz przycisk Opis na liście pozycji tak jak w FV.
  Dodano na oknie wyboru dokumentów magazynowych do zlecenia serwisowego na dole nową opcję Sprawdzaj czy są dokumenty magazynowe po wyborze kontrahenta.
  Dodano na zleceniu serwisowym komunikat informujący o niewystarczającej ilości na stanie wybranego towaru do kosztorysu.
  Dodano wyszukiwanie wg nazwa intuicja oraz konfigurację kolumn na oknie wyboru urządzeń serwisowych do zlecenia.

  KONTRAHENCI

  Zmodyfikowano nazwę oraz logikę zakładki szczegółów Zlecenia serwisowe na Zlecenia serwisowe niezrealizowane.
  Dodano prezentowanie na liście kontrahentów oraz w oknie kontrahenta zamiast kodu kraju nazwę kraju.
  Dodano możliwość przenoszenia do archiwum wybranych adresów dostawy kontrahenta.
  Dodano automatyczne podpinanie domyślnej formy dostawy w oknie definiowania dostawy na dokumencie.
  Dodano możliwość obsługi pola SWIFT w konfiguracji Eliksir dla Elektronicznego Polecenia Przelewu.
  Dodano integrację pola numer telefonu do systemu WAPRO B2B.

  WYDRUKI

  Dodano na wydruku Rejestr dokumentów magazynowych dane adresów dostawy przypisane do dokumentów magazynowych uwzględnionych w rejestrze.
  Zmodyfikowano działanie parametru Drukuj identyfikator kontrahenta w parametrach wydruku dokumentu magazynowego na opcje Drukuj nazwę, Drukuj nazwę i numer oraz Tylko numer (bez nazwy).
  Dodano na wydruku Zamówienie od odbiorcy możliwość ukrycia numeru zamówienia klienta.
  Dodano na wydruku Wezwanie do zapłaty możliwość zmiany nagłówka wydruku np. na „Ostateczne Przedsądowe wezwanie do zapłaty”.
  Rozszerzono kolumnę nazwa artykułu na wydruku dok. magazynowego w przypadku ukrycia kolumn z cenami artykułów.
  Do wydruku Crystal Reports „Specyfikacja zbiorcza zamówień” dodano informację na podstawie jakich zamówień raport został utworzony.
  Dodano na oknie wydruków Crystal Reports możliwość tworzenia zadań CRM analogicznie do wydruków systemowych.
  Dodano na wydruku FV Pro formy dane odbiorcy w przypadku kontrahenta z podpiętą Jednostką Samorządu Terytorialnego.

  URZĄDZENIA ZEWNĘTRZNE

  Dodano obsługę wagi etykietującej ELZAB Eco Print.
  Dodano obsługę kasy fiskalnej ELZAB Sigma.
  Zoptymalizowano wysyłkę danych do kasy fiskalnej Novitus Next za pomocą połączenia Ethernet TCP/IP.

  PACZKI KURIERSKIE

  Poprawiono obsługę kwoty pobrania na etykietach dla paczek DPD.
  Zmodyfikowano tworzenie paczek SHIPX dla paczek kurierskich aby na etykietach drukowana była nazwa firmy a nie jak dotychczas tylko imię i nazwisko.
  Dodano logowanie zmian wykonanych w paczkach w module aktywności użytkownika oraz dodano operację pod prawy przycisk myszy „Wykonane zmiany”.
  Dodano możliwość oznaczenia domyślnego operatora kurierskiego dla paczek.
  Dodano możliwość konfiguracji parametrów Odbiera kurier oraz Kwota ubezpieczenia dla poszczególnych kurierów niezależnie.

  ZLECENIA PRODUKCYJNE

  Dodano pole OPIS wraz z możliwością wydruku.
  Dodano widoczność kolumny „Nazwa c.d.” artykułu w oknie definicji wariantu produktu.

  UPRAWNIENIA

  Zmodyfikowano uprawnienie Blokowanie sprzedaży, tak aby brak dostępu do tego uprawnienia blokował także pole dni po terminie.
  Dodano nowe uprawnienie „Zmiana indeksów katalogowych i handlowych w edycji artykułu.

 • Zobacz także

  Zapraszamy

  do

  wypełniania ankiety