WRÓĆ DO LISTY ARTYKUŁÓW

Nowa wersja WAPRO Aukcje 8.40.2 dostosowana do zmian na Allegro

W dniu 23.05.2019 r. ukazała się nowa wersja programu WAPRO Aukcje 8.40.2

Najważniejsze zmiany:

  Dostosowano program do obsługi REST API w zakresie obsługi procesu wystawiania aukcji. Zgodnie z zapowiedziami Allegro w dniu 03.06.2019 r. nastąpi wyłączenie metod w WebAPI do obsługi tego procesu.

  Dodano w konfiguracji użytkownika nowe pola Client Id oraz Client Secret, które wymagane są do prawidłowej komunikacji z REST API
  Dodano możliwość wprowadzenia pola Client Id oraz Client Secret w oknie autoryzacji aplikacji (opcja Pokaż parametry REST API)
  Dodano opcję odświeżania strony w oknie autoryzacji aplikacji
  Dodano kreator konwersji (jednorazowej) kont aplikacji po wykonaniu aktualizacji aplikacji do wersji 8.40.2 w związku z obsługą REST API
  Dodano możliwość pobierania cenników wg nowych wytycznych REST API – od tej wersji cenniki zapisane są w Allegro a program pobiera ich listę i kojarzy wybrane aukcje do danego cennika bez przesyłania pełnej zawartości cennika z każdą wystawianą aukcją tak jak miało to miejsce w WebAPI
  Zmodyfikowano proces wystawiania aukcji do nowych funkcji REST API
  Zmodyfikowano proces pobierania i wysyłania informacji o sposobach dostawy do nowych funkcji REST API
  Zmodyfikowano proces sprawdzania kosztów wystawienia aukcji do nowych funkcji REST API
  Zmodyfikowano proces wystawiania zdjęć do aukcji do nowych funkcji REST API
  Dodano automatyczne wylogowanie sesji użytkownika ze strony allegro w oknie autoryzacji aplikacji po jego uruchomieniu. Zabezpiecza to proces autoryzacji aplikacji przed pomyłkowym wygenerowaniem tokenu z innego konta
  Włączono weryfikację czy aplikacja została zautoryzowana w wielu miejscach w programie, które wymagają komunikacji z REST API
  Wyłączono w kreatorze dodawania/edycji aukcji możliwość wprowadzania starego opisu
  Dodano kopiowanie numeru przesyłki do zamówienia jeśli użytkownik nie wprowadził go w zamówieniu a w WAPRO Aukcje uruchomił operację dodania numeru przesyłki do transakcji i został on przyjęty przez API Allegro

  Uszczelniono proces przenoszenia numeru paczki do transakcji i wysyłki ich do Allegro dla paczek SHIPX gdzie numer pobierany jest z API Paczkomatów dopiero w momencie pobrania etykiety ze względu na asynchroniczne przetwarzanie danych przez API Paczkomatów
  Dodano w logu aktywności użytkownika proces logowania i wylogowania użytkownika
  Dodano blokadę tworzenia zamówienia w trakcie synchronizacji na kontrahenta, który zablokowany ma obrót magazynowy
  Zoptymalizowano wyświetlanie list w programie
  Rozszerzono rozmiar zmiennej dla przechowywanego adresu email w procesie przenoszenia transakcji na zamówienie
  Zmodyfikowano skrót klawiszowy na Ctrl + T dla operacji Sprawdź koszty wystawienia ze względu na powielenie z funkcją Pokaż w serwisie
  Dodano wartość „30 dni” w parametrze czas trwania w trakcie tworzenia nowej aukcji
  Przestawiono stan parametru dot. pobierania zdjęć z Allegro do bazy WAPRO Aukcje. W nowej odsłonie Allegro zdjęcia modyfikowane są cyfrowo przez co podczas pobierania nie ma możliwości stwierdzenia czy dane zdjęcie jest już bazie programu WAPRO Aukcje. Zdjęcia mają nakładane niewidoczne dla użytkownika szlaczki, które wpływają na postać zdjęcia widoczną przez program, uniemożliwiając tym samym ich porównanie
  Wyłączono w oknie grupowej zmiany aukcji możliwość wysyłki zdjęć do zaznaczonych aukcji. Opcja dostępna była dla starych opisów, gdzie aukcje wysyłane były wraz ze zdjęciami, obecnie zdjęcia są wysyłane oddzielnie do aukcji.
  .

  Dowiedz się więcej

Zobacz także