WRÓĆ DO LISTY ARTYKUŁÓW

Nowa wersja WAPRO Kaper 8.71.0 – ustawa z dnia 9.06.2022 o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 9 czerwca 2022 o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw, w programie dokonano następujących modyfikacji:

  • • Zmieniona została pierwsza stawka podatkowa dla umów cywilnoprawnych i list płac, o ile data ich wypłaty nie jest wcześniejsza niż 1 lipca 2022 roku.
    Program, podczas obliczania zaliczek na podatek dochodowy automatycznie zastępuje obowiązującą w pierwszym półroczu stawkę 17% wartością 12%. Nie dotyczy to zapisanych i utworzonych wcześniej harmonogramów zapłat na podstawie zawartych umów cywilno-prawnych. W tym przypadku należy przed wydrukowaniem takiej umowy zaktualizować obliczenia podczas edytowania rachunku za miesiące od lipca 2022 roku.
  • • Usunięta została możliwość naliczania ulgi dla klasy średniej dla dokumentów od 1 lipca 2022.
  • • Wyłączony został mechanizm wprowadzony rozporządzeniem z 7 stycznia 2022 o odroczeniu zaliczek na podatek dochodowy.
  • • Dodany został formularz obliczeniowy PIT-RC dla obliczania zaliczki na podatek zryczałtowany. Formularz przeznaczony jest do naliczania podatku zryczałtowanego z uwzględnieniem obniżenia przychodu o 50% składek zdrowotnych opłaconych w miesiącu, za który liczony jest za liczka, co wynika z przepisów wprowadzanych ustawą z dnia 9 czerwca 2022. Formularz uwzględnia również obniżenia wynikające z ulg przysługujących pracującym emerytom, powracającym zza granicy oraz posiadającym czworo lub więcej dzieci. Formularz umożliwia ręczne korygowanie podstawowych wielkości wpływających na wymiar zaliczki, co nie było możliwe przy obliczaniu zaliczki za okres przed 1 lipca 2022
  • • Na formatce zapisu do ewidencji księgowej dodany został znacznik, który wyłącza oznaczony nim zapis z podstawy obliczenia składki zdrowotnej ZUS. Dotyczy to dokumentów będących np. następstwem sprzedaży środka trwałego.