WRÓĆ DO LISTY ARTYKUŁÓW

Nowa wersja WAPRO Mag 8.60.8 zintegrowana z Businesslink

W dniu 27.05.2021 r. ukazała się nowa wersja programu WAPRO Mag 8.60.8 Najważniejsze zmiany:

Ogólne

 • Dodano integrację z usługą Businesslink. Umożliwia ona wymianę
  elektroniczną dokumentów pomiędzy kontrahentami z możliwością importu dokumentu do kartoteki dokumentów handlowych wraz z automatycznym mapowaniem pozycji z importowanych dokumentów.
 • Dodano bufor dokumentów w menu Inne. Bufor wykorzystywany jest jako moduł pośredni po imporcie z usługi Businesslink oraz przed wysłaniem dokumentu do usługi.

  Usługa Businesslink w przypadku linii standardowej (nie warianty z linii 365) dostępna jest w formie usługi subskrypcyjnej.
Dokumenty
 • Dodano obsługę wzoru CUK(2) dla deklaracji podatku cukrowego zgodnie z publikacją wzorów przez MF.
 • Ujmowanie paragonów w deklaracji CUK” o trzech stanach [1] Dolicz i wykazuj , [2] Dolicz i NIE wykazuj, [3] Nie doliczaj Parametr określa, w jaki sposób ujmować paragony w deklaracji CUK. Paragony mogą być uwzględniane przy generowaniu deklaracji i wykazywane na liście dokumentów (Dolicz i wykazuj), lub też uwzględniane w obliczeniach ale pomijane na liście (Dolicz i NIE wykazuj) albo też całkowicie pomijane w deklaracji.
 • Zmodyfikowano funkcje kopiowania zamówień aby w docelowym dokumencie pozycje miały tą sama kolejność co w dokumencie źródłowym.
 • Dodano filtr pozycji dokumentu dla towarów podlegających MPP.
 • Poprawiono brak wyświetlania dostępnych dostaw po przyjęciu dostawy dokumentem MP i częściowym rozchodzie dostawy.
Towary
 • Dodano na formularzu komunikat w przypadku wprowadzania kodu CN
  dłuższego niż 10 znaków.
 • Poprawiono wyświetlanie marży na liście towarów w przypadku ustawienia obliczania cen wg algorytmu brutto w konfiguracji firmy.
 • Poprawiono wysyłanie ceny promocyjnej do Wapro B2C\B2B w przypadku kiedy towar posiada dodatkową jednostkę.
Wydruki
 • Dodano nowy raport CR – Podsumowanie magazynu w miesiącach (dostępny w Stany i obroty magazynowe | wydruki) – raport prezentuje zbiorcze podsumowanie magazynu .
 • Dodano drukowanie numeru NIP kontrahenta na
  wydruku kompensaty.
 • Dodano obsługę dokumentu zaliczkowego w wydruku CR
  „Faktura VAT WDT – wzór własny polsko angielski”.
 • Dodano pobieranie danych z pełnych danych firmy na wydruku zamówienia.
 • Poprawiono wydruk dokumentu korekty faktury dla kontrahentów z podpiętą JST.