WRÓĆ DO LISTY ARTYKUŁÓW

Nowa wersja WAPRO Mag 8.70.4

W dniu 02.03.2022 r. ukazała się nowa wersja programu WAPRO Mag 8.70.4 Najważniejsze zmiany:

Ogólne
 • – Dodano możliwość eksportowania pozycji schowka do pliku excel.
 • – Dodano nowy parametr konfiguracyjny w sekcji artykuły „Przeliczanie cen zakupu produktu zgodnie z definicją wariantu” zwartościami „Ceny netto|Ceny brutto|Pytaj|Nie przeliczaj”. Działanie parametru wpływa ewentualnie na zmiany ceny zakupu artykułu po zmianie definicji jego domyślnego wariantu produktu.
 • – Poprawiono obsługę stron ładowanych do pulpitu informacyjnego uruchamianych z linków np. w polach dodatkowych czy innych miejscach systemu.
 • – Dodano możliwość kopiowania zawartości pola wyłączonego do edycji w definicji tabeli.
 • – Dodano nowe pole Nr EORI w danych firmy oraz w danych kontrahenta.
 • – Dodano możliwość przełączania się pomiędzy zakładkami okien programu poprzez wywołanie klawisza Alt oraz strzałka lewo/prawo.
 • – Dodano w module e-poczta możliwość włączenia kasowania maili z lokalnej bazy po ich usunięciu z serwera w przypadku protokołu IMAP.
Dokumenty
 • – Dodano na dokumencie korekty oraz wydruku pole „Data uzgodnienia warunków korekty”.
 • – Dodano prezentowanie kolorowych etykiet pozycji dokumentu na liście szczegółów dokumentów dla dokumentów magazynowych, handlowych oraz zamówień.
 • – Dodano możliwość wyświetlania dotykowej klawiatury ekranowej w polach ilościowych po uaktywnieniu opcji w oknie edycji pozycji.
 • – Dodano operację dodatkową w oknie dokumentu handlowego na pozycjach umożliwiającą utworzenie zlecenie montażu na brakujące produkty.
 • – Dodano możliwość przenoszenia pól dodatkowych pozycji i dokumentów podczas realizacji zamówienia na dok. magazynowych lub handlowy oraz ofert na zamówienie. Pola przenoszone są automatycznie jeśli zgadzają się typy pól oraz ich nazwy w definicjach poszczególnych dokumentów.
 • – Dodano wyszukiwanie po artykule wg nazwy całej intuicja w oknie remanentu.
 • – Dodano przeliczenie kwot w momentach podatkowych dokumentu po ręcznej zmianie kursu na formatce dokumentu handlowego.
 • – Zmodyfikowano działanie okna Stan kasy aby brało pod uwagę „Data do” do ustalenia salda otwarcia na kolejny okres.
 • – Dodano pobieranie numeru NIP podczas eksportu do ECOD z kartoteki NIPY w krajach w danych firmy.
 • – Dodano blokadę zmiany płatnika jeśli dokument posiada rozliczenia zbiorcze i dotyczy to innego płatnika.
 • – Dodano możliwość ręcznej numeracji dla wyciągów bankowych dla rachunków podzielonej płatności.
 • – Dodano automatycznie ustawianie kursora na domyślnej cenie sprzedaży w oknie cen w tracie edycji pozycji dokumentu.
 • – Dodano automatyczne rezerwowanie towaru na ZO po powieleniu dokumentu przychodu.
 • – Dodano obsługę pola CertificateNumber w eksporcie FV do XML ECOD.
 • – Dodano uwzględnienie waluty dokumentu na podstawie preferowanej waluty kontrahenta w momencie tworzenia ZD z zamówienia ZO.
 • – Dodano aktualizację kursu waluty po zmianie daty dokumentu rozrachunku.
 • – Rozszerzono ilość znaków w masce kodu kreskowego dla dokumentów.
 • – Poprawiono problem zdejmowania rezerwacji w przypadku anulowania procesu realizacji dokumentu.
 • – Poprawiono mechanizm proponowania typu płatności w trakcie dodawania dokumentu finansowego.
 • – Poprawiono problem zbyt długiej nazwy w symbolu magazynu w obsłudze okna bufor kolektora.
 • – Poprawiono oznaczenie stawki VAT ZW po imporcie z pliku XML ECOD.
 • – Poprawiono mechanizm grupowego kasowania zaznaczonych rozrachunków aby uwzględniał wszystkie zaznaczone a nie tylko widoczne na liście.
 • – Poprawiono mechanizm przenoszenia pozycji ze schowka aby uwzględniał VAT kopiowanej pozycji a nie z kartoteki.
 • – Poprawiono problem zapisania deklaracji Intrastat o tym samym numerze ale innym kierunku.
Towary
 • – Dodano możliwość ustawiania kolejności lokalizacji.
 • – Dodano możliwość importowania słownika lokalizacji z CSV.
 • – Dodano możliwość blokowania obrotu magazynowego ze wskazaniem czy blokada całkowita, tylko przychody czy tylko rozchody.
 • – Dodano weryfikację ceny kartotekowej zakupu przy weryfikacji minimalnego narzutu dla kartoteki typu Usługa.
 • – Dodano pytanie czy zmieniać wartości w polu Lokalizacja w istniejących kartotekach po zmianie lokalizacji w słowniku.
 • – Poprawiono obsługę importu z CSV dla pozycji zawierających apostrof w nazwie.
 • – Poprawiono synchronizowanie znacznika domyślnej ceny artykułu pomiędzy magazynami.
 • – Poprawiono sortowanie listy zamówień wg daty.
 • – Dodano nową operację dodatkową na liście artykułów Zmiana domyślnej ceny. Umożliwia ona szybką edycję domyślnej ceny towaru.
 • – Zwiększono ilość znaków do wpisania w filtrach F9/F10 oraz w oknie wyszukiwania.
 • – Poprawiono automatyczne odświeżanie kolumny ilość dostępna w sytuacji wybierania towaru z innego magazynu na dokument.
 • – Dodano pytanie czy odznaczyć zaznaczone artykuły na liście po grupowym przenoszeniu pomiędzy kategoriami.
 • – Dodano filtr artykułów bez przypisanych do kategorii wielopoziomowej.
Kontrahenci
 • – Dodano automatyczną zmianę województwa na podstawie wcześniejszych adresów po zmianie kodu pocztowego.
 • – Dodano w edycji kontaktu kontrahenta nową opcję Zgoda na wysyłanie raportów email oraz nową opcję wysyłki raportów „Kontrahenta oraz kontaktów ze zgodami”.
Paczki kurierskie
 • – Dodano parametr umożliwiający automatyczne aktualizowanie daty odbioru paczki przez kuriera jeśli data jest wcześniejsza niż bieżąca w momencie nadawania paczki.
 • – Poprawiono działanie operacji Nadawanie paczki i pobieranie etykiety.
 • – Dodano inicjowanie wartości domyślnych dla dodatkowych parametrów dla operatora FEDEX w trakcie tworzenia paczki z dokumentu.
Wydruki
 • – Zmodyfikowano raporty wydruku FV tak, aby dla formy płatności gotówka i 0 dni jako termin płatności nie drukował się kod QR do płatności.
 • – Zmodyfikowano raport wydruku FV CR tak aby link do płatności Przelewy24 był prezentowany w formie przycisku a nie linku.
 • – Dodano możliwość automatycznego wydruku dokumentów RW/PW po zapisaniu zlecenia produkcyjnego.
 • – Dodano symbol kraju przed nr NIP sprzedającego na FV pro forma oraz w danych zamawiającego na zamówieniu walutowym do dostawcy.
 • – Dodano drukowanie danych osoby wystawiającej w raporcie FV Pro forma – wzór własny angielski.
 • – Dodano możliwość drukowania pozycji wg kolejności lokalizacji na wydrukach PZ i WZ.
 • – Dodano możliwość wyboru roku w raporcie „Obrót w miesiącach wg. krajów”.
 • – Dodano nowy parametr w raporcie Faktura pro forma „VAT w walucie bazowej”.
 • – Dodano drukowanie pola Kod kraju pochodzenia na wydruku Intrastat.
 • – Poprawiono pobieranie kwoty do obliczenia VAT na wydruku pro forma.
 • – Poprawiono wydruk dokumentów korekt fv marża na rejestrze VAT.
 • – Poprawiono wydruk FV VAT wzór własny – polski angielski, wyłączenie wydruku rabatów powodowało brak wydruku kodów CN.
Uprawnienia
 • – Poprawiono działanie uprawnienia na obsługę słowników pól dodatkowych.
Urządzenia zewnetrzne
 • – Poprawiono współpracę z wagą CAS CL5200P.