WRÓĆ DO LISTY ARTYKUŁÓW

Nowa wersja WAPRO Mag 8.70.6

W dniu 05.07.2022 r. ukazała się nowa wersja programu WAPRO Mag 8.70.6 Najważniejsze zmiany:

Ogólne
 • – Zmodyfikowano funkcję kontroli MAGPKN_StanMagazynowy aby odpowiednio raportowała błąd stanu w poszczególnych firmach
Zlecenia serwisowe
 • – Dodano moduł reklamacji jako rozszerzenie modułu zleceń serwisowych. Dokumenty docelowo będą podlegały także synchronizacji z modułem reklamacji dostępnym w usłudze Wapro B2B/Hybrid.
  • – Dodano nowy typ dokumentu Reklamacja
  • – Dodano możliwość określenia Żądania klienta w ramach składanej reklamacji (Inne, Naprawa, Obniżenie ceny, Wymiany, Zwrot pieniędzy)
  • – Dodano adres URL, który używany będzie przy zintegrowanych reklamacjach z usługą Wapro B2B/Hybrid
  • – Dodano możliwość wprowadzania pozycji reklamacji (w przypadku integracji wiązane są z pozycjami dokumentów)
  • – Dodano wydruk systemowy dokumentu reklamacji
  • – Poprawiono zapisywanie zlecenia z numerem dłuższym niż 20 znaków.
Dokumenty
 • – Poprawiono podpowiadanie formy płatności przy grupowej realizacji zamówień na dokument handlowy.
 • – Poprawiono podpowiadanie opisu zwolnienia pozycji ze stawką ZW z poprzednich dokumentów.
 • – Dodano obsługę integracji z Krajowym Systemem e-Faktur w ramach integracji z usługą BusinessLink (funkcja jest w trakcie testów i ukryta jest dla użytkownika).
  • – Dodano parametr konfiguracyjny dot. wysyłki do KSeF
  • – Dodano możliwość określenia daty odbioru oraz wysyłki dla kontrahenta oraz grupowe operacje
  • – Dodano w buforze zakładkę prezentującą szczegóły dokumentu KSeF (numer, link do UPO, daty nadania i potwierdzenia)
  • – Dodano możliwość tworzenia tokenu do komunikacji z wykorzystaniem API KSeF poprzez podpis kwalifikowany oraz możliwość wklejenia tokenu utworzonego w portalu podatnika
  • – Dodano prezentowanie na listach oraz kontrolowanie w obiegu dokumentów numeru identyfikacyjnego KSeF
  • – Dodano możliwość utworzenia paczki dla dokumentu reklamacji.
Towary
 • – Przywrócono kolejność pól na formularzu edycji ceny artykułu (najpierw narzut/marża potem ceny).
Paczki kurierskie
 • – Dodano obsługę usługi Pocztex 2.0 kurier dla operatora Poczta Polska.
Wydruki
 • – Zmodyfikowano raporty CR dla zleceń serwisowych aby uwzględniały typ dokumentu Reklamacja.
 • – Dodano możliwość tworzenia obrazu w e-dokumentach po wydruku dla Potwierdzenia zamówienia oraz Oferty.
 • – Dodano drukowanie kodu kraju dostawy na wydrukach CR dokumentów handlowych.
 • – Dodano systemowy wydruk zlecenia serwisowego typu Reklamacja.
 • – Dodano systemowy wydruk Protokół reklamacji.
 • – Poprawiono funkcję zapisu wydruku do e-dokumentów przy włączonej opcji „Nie pokazuj okna przy wydruku” na oknie wydruku dokumentu.
 • – Poprawiono wydruk zamówienia z wypełnionymi długimi opisami w polu Uwagi oraz informacje dodatkowe.
Gniazda rozszerzeń
 • – Dodano gniazdo obsługi dla przycisku „Wybór tytułem” z obsługą PRZED/PO a także zmienną PO, która zwraca wybrany tytuł z dostępnych opisów dokumentów finansowych.
 • – Poprawiono obsługę zmiennej @PESEL , w gnieździe XGKOAZ1, XGKODZ.
Uprawnienia
 • – Dodano uprawnienie dot. pobierania kursów walut z banku.
 • – Poprawiono możliwość usuwania dokumentów magazynowych -powiązanych z dokumentem handlowym pomimo braku uprawnień.