WRÓĆ DO LISTY ARTYKUŁÓW

Nowa wersja Wapro Mag 8.90.2 – lista zmian

W wersji 8.90.2 wydanie 1 z dnia 2023-12-14 wprowadzono następujące modyfikacje:

OZNACZENIE WARIANTÓW:

S – START , B – BIZNES , P – PRESTIŻ, PP – PRESTIŻ PLUS

OGÓLNE

 • Dodano nowy kreator rejestracji usługi Businesslink oraz uruchamiania integracji z Krajowym Systemem e-Faktur ułatwiający proces konfiguracji. – S, B,P,PP
 • Dodano możliwość rejestrowania podmiotów typu JST (Jednostka Samorządu Terytorialnego) w usłudze Businesslink z wykorzystaniem dedykowanego numeru jednostki przypisanego do numeru NIP. – S,B,P,PP
 • Zmodyfikowano procesy rejestracji firm w usłudze Businesslink w przypadku wielu firm na jednej bazie oraz posiadających zgrupowaną licencję na sumę stanowisk. – B,P,PP
 • Dodano nowe parametry konfiguracyjne firmy w sekcji Businesslink: E-mail zapraszającego oraz Imię i nazwisko zapraszającego. Parametry te umożliwiają automatyczne inicjowanie danych w formularzu nawiązania relacji z kontrahentem w usłudze Businesslink.- S,B,P,PP
 • Dodano kontrolę i pytanie w momencie odtworzenia bazy danych na tym samym serwerze SQL ze skonfigurowaną usługą Businesslink podczas uruchamiania okna konfiguracji Businesslink.- S,B,P,PP
 • Dodano możliwość konfiguracji sposobu wyrównania tekstu w kolumnach pola dodatkowego dodanego do głównej listy.- P,PP
 • Zmodyfikowano pytanie o aktualizację pola nazwa/indeks dla artykułów posiadających cennik indywidualny tylko w sytuacji kiedy w cenniku podano wartości tych pól.- B,P,PP
 • Dodano na głównych listach pod prawym przyciskiem myszy opcję Eksport z opcją Eksport do Excela oraz nową opcją Eksportuj do schowka. Funkcja kopiuje do schowka zaznaczone rekordy lub całą listę wraz z nagłówkami, tak aby można było łatwo przenieść dane do excela lub innego edytora.- S,B,P,PP

TOWARY

 • Dodano możliwość sortowania listy składników wariantu produktu wg ilości. – P,PP
 • Poprawiono synchronizowanie pola PLU po dodaniu nowych kodów za pomocą generatora kodów PLU. – S,B,P,PP
 • Dodano komunikat z informacją w przypadku importu artykułów z CSV bez jednostki sprzedaży. – S,B,P,PP
 • Dodano możliwość filtrowania po polu nazwa pełna intuicja kontrahenta w oknie historii przychodów i rozchodów towarów. – S,B,P,PP
 • Dodano blokadę kasowania jednostki w przypadku użycia jej na pozycjach dokumentu magazynowego lub zamówienia. – S,B,P,PP
 • Dodano możliwość powielania wariantów produktu. – P,PP
 • Dodano parametr konfiguracji firmy Rodzaj plików zdjęć – pozwala wpisać dozwolone rozszerzenia zdjęć, jakie można zapisać do towaru. – S,B,P,PP

KONTRAHENCI

 • Dodano dezaktywację opcji Sprawdź czynny podatnik VAT dla kontrahenta z kraju innego niż Polska. – S,B,P,PP
 • Dodano słownik dla wiadomości wysyłanych dla kontrahentów z zaznaczonych dokumentów. – S,B,P,PP

DOKUMENTY

 • Dodano uzupełnianie danych w liście szczegółów Businesslink w module dokumentów handlowych dla dokumentów przychodzących i wychodzących.- S,B,P,PP
 • Dodano opcję grupowego mapowania pozycji dokumentu w buforze poprzez zaznaczenie pozycji i wybranie opcji Dodaj i mapuj grupowo dostępnej pod prawym przyciskiem myszy.- S,B,P,PP
 • Dodano nową zakładkę w szczegółach dokumentów magazynowych dla wskazania przeciwnych dokumentów MW/MP oraz PW/RW ze zlecenia serwisowego.- S,B,P,PP
 • Dodano nowy parametr dla dokumentów pobieranych za pośrednictwem Businesslink – Odłożony skutek magazynowy dla faktur zakupu. Umożliwia on tworzenie dokumentów jako Odłożony w czasie. – S,B,P,PP
 • Dodano eksport dokumentów faktur w formacie PDF do sklepu Wapro B2C.- S,B,P,PP
 • Dodano do logu zapis w momencie importu dokumentu z Businesslink dla kontrahenta oznaczonego jako Kosztowy bez oznaczenia magazynu jako Kosztowy.- S,B,P,PP
 • Poprawiono wysyłanie kwoty na terminal płatniczy przy ustawieniu opcji automatycznego rozliczenia dokumentu finansowego na BRAK.- S,B,P,PP
 • Dodano nowe statusy zamówień T=w trakcie pakowania oraz K=spakowane.-S,B,P,PP
 • Dodano nowy parametr w konfiguracji firmy „Ustawienie statusu zamówienia po weryfikacji”.-P,PP
 • Dodano nowy parametr w konfiguracji firmy „Ustawienie statusu zamówienia po utworzeniu paczki kurierskiej”.-P,PP
 • Dodano informację o indeksie katalogowym w oknie pozycji remanentu”.- S,B,P,PP
 • Dodano możliwość słownika nazw podczas dodawania kosztów dodatkowych do faktury zakupu.- S,B,P,PP
 • Dodano możliwość zaznaczania dokumentów magazynowych dołączanych do kosztorysu zlecenia serwisowego i ich grupowego podpięcia.- B,P,PP
 • Dodano możliwość wielokrotnego podpinania pozycji dokumentu do reklamacji.- B,P,PP
 • Dodano uwzględnienie kolejności pozycji w eksportowanych i importowanych dokumentach zamówień przez plik TXT.- S,B,P,PP
 • Poprawiono uzupełnianie nr oferty do pola Uwagi w przypadku zaznaczenia tylko jednego dokumentu i uruchomienia operacji dodatkowej Utwórz zamówienie z zaznaczonych ofert.- B,P,PP
 • Dodano kolorowanie wierszy na liście dokumentów bufora zielony – brak błędów dokument przeniesiony do rejestru, czerwony – błędy przetwarzania. Dodatkowo dodano kolumnę z ilością błędów.- S,B,P,PP
 • Dodano nowy parametr w konfiguracji firmy Wystawianie faktur dla kontrahentów bez nr NIP.- S,B,P,PP
 • Dodano w dokumencie oferty opcję pod prawym przyciskiem myszy Specyfikacja marży oferty.- S,B,P,PP
 • Dodano parametr konfiguracji firmy Domyślna strategia rabatu kontrahenta dla pozycji zamówień – określa zachowanie programu gdy ustawiono rabat domyślny dla kontrahenta wybranego na zamówieniu .- S,B,P,PP

CRM

 • Dodano opcję Pokaż zlecenie na widoku zadania CRM, który umożliwia podgląd zlecenia serwisowego, z którego utworzonego to zadanie.- B,P,PP

PACZKI KURIERSKIE

 • Wyłączono konieczność wprowadzania pola Imię i Nazwisko dla kuriera GLS.- S,B,P,PP

WYDRUKI

 • Dodano parametr Nie drukuj daty dostawy/wykonania usługi na wydruku faktury korygującej.- S,B,P,PP
 • Dodano parametr Grupuj identyczne pozycje na wydruku specyfikacji przychodu zbiorczego.- S,B,P,PP
 • Dodano drukowanie pola Opis rozrachunku na raporcie Stan rozrachunków.- S,B,P,PP

UPRAWNIENIA

 • Dodano nowe uprawnienia w sekcji Bufor dokumentów: Dostęp do zakupu oraz Dostęp do sprzedaży. Umożliwiają ograniczenie widoczności dokumentów w zależności od kierunku.- B,P,PP
 • Poprawiono uprawnienie na brak edycji kasy, który umożliwiał edycję znacznika archiwalna.- B,P,PP