WRÓĆ DO LISTY ARTYKUŁÓW

Nowa wersja Wapro Mag 8.90.4 – lista zmian

W wersji 8.90.4 z dnia 28.02.2024 wprowadzono następujące modyfikacje:

OGÓLNE

 • Zmodyfikowano wizualnie kreator usługi Businesslink – S, B, P, PP
 • Poprawiono problem z zarejestrowaniem usługi Businesslink, gdy została ona wcześniej zarejestrowana w programie Fakir – S, B, P, PP
 • Zaktualizowano stawki VAT do obecnie obowiązujących w różnych krajach – P, PP
 • Dodano możliwość odnotowania wpisów o skasowaniu dokumentu zlecenia serwisowego w Aktywności użytkownika – B, P, PP
 • Dodano możliwość kopiowania pozycji do kosztorysu zleceń serwisowych – B, P, PP
 • Dodano w opcji kolorowania etykiet i statusów wbudowaną paletę kolorów jako lista zalecanych dla koloru tła i czcionki z zachowaniem odpowiednich kontrastów – S, B, P, PP
 • Dodano możliwość kopiowania wyników kontroli i naprawy bazy danych do schowka poprzez kliknięcie prawym przyciskiem myszy na wybraną komórkę – S, B, P, PP
 • Dodano w strukturach dokumentów pole przechowujące indetyfikator dokumentu, z którego powielono dany dokument – S, B, P, PP
 • Dodano w module aktywności użytkowników nową kategorię zdarzeń związaną z wymianą danych z Krajowym Systemem e-Faktur – B, P, PP
 • Zmodyfikowano sposób uruchamiania plików pomocy kontekstowej przez klawisz F1 aby zamiast lokalnego pliku pomocy uruchamiać pomoc Online – S, B, P, PP

KONTRAHENCI

 • Poprawiono wyświetlanie domyślnego kontaktu kontrahenta w przypadku korzystania z funkcji Kojarzenie zapisów – S, B, P, PP
 • Dodano kolumnę Domyślny (D) w Kontaktach kontrahenta – S, B, P, PP
 • Usunięto komunikat o braku poprawności numeru PESEL w trybie edycji kontrahenta – S, B, P, PP

TOWARY

 • Dodano pole Znajdź produkty/zestawy zawierające składnik, umożliwiające wyszukiwanie produktów po ich składnikach – S, B, P, PP
 • Dodano kopiowanie statusu domyślności i znaczników zdjęć przy uwspólnianiu zdjęć – S, B, P, PP
 • Dodano możliwość zmiany rodzaju artykułu z Towar na Materiał i odwrotnie – S, B, P, PP

DOKUMENTY

 • Dodano w buforze dokumentów możliwość podpinania dokumentów PZ do zaimportowanych faktur zakupu poprzez opcję dostępną pod prawym przyciskiem myszy – S, B, P, PP
 • Dodano możliwość pobierania Numeru KSeF w polu Tytułem dodatkowo do numeru dokumentu w Dokumentach finansowych – S, B, P, PP
 • Dodano funkcję kontroli i naprawy danych, która sprawdza czy pozycje dokumentu magazynowego są oznaczone jako odłożone w czasie, mimo że dokument jest zatwierdzony – B, P, PP
 • Poprawiono dodawanie uwag kontrahenta na dokumenty handlowe i magazynowe oraz przypisanie numeru rachunku podczas grupowej realizacji zamówień na wybrany rodzaj dokumentu handlowego – B, P, PP
 • Dodano możliwość zmiany pracownika przypisanego do zamówienia oraz możliwość odpisania pracownika w oknie grupowej zmiany statusu dla zamówień – S, B, P, PP
 • Poprawiono podpowiadanie się rabatów z cennika grupowego (z kategorii) na pozycję zamówienia – S, B, P, PP
 • Dodano nową pozycję w oknie filtrowania pozycji w zamówieniu – Lokalizacja – S, B, P, PP
 • Dodano operację Grupowej zmiany ceny uruchamianą w kontekście dokumentu przyjęcia. W momencie tworzenia/edytowania FZ/PZ użytkownik ma możliwość zaznaczenia artykułów i ustalenia narzutów/marż na cenach w kartotece – S, B, P, PP
 • Dodano statusy dokumentów magazynowych – S, B, P, PP:
  • N – Nowy Statusy do współpracy z magazynierem:
  • D – do weryfikacji – inicjuje wysyłkę dokumentu do weryfikacji,
  • W – zweryfikowane – oznacza poprawnie zweryfikowany dokument,
  • B – błąd weryfikacji – oznacza, że podczas weryfikacji wystąpiły błędy (opis błędu trafia do rejestru dokumentu). Statusy związane z buforem Busineslinka:
  • S – Wysłany,
  • V – Zaakceptowany,
  • Z – Zrealizowany,
  • O – Odrzucony.
 • Dodano możliwość przypisywania kolorów do statusów dokumentów – S, B, P, PP
 • Dodano pole Data od w analizie Genius w generatorze zamówień. W analizie uwzględniane są całe okresy miesięczne, dla których wyznaczany jest stan asortymentu na koniec okresu. Podanie daty nie od pierwszego dnia miesiąca spowoduje, że analiza będzie liczyć dane od 1 dnia danego miesiąca ustawionej daty – B, P, PP
 • Dodano parametr konfiguracji firmy umożliwiający przenoszenie dokumentów z bufora do głównego rejestru jako Przychód odłożony w czasie – S, B, P, PP
 • Dodano nowy znacznik na dokumencie handlowym umożliwiający pomijanie drukowania dokumentów SU po zapisaniu dokumentu handlowego – S, B, P, PP
 • Dodano możliwość grupowej zmiany kontrahenta dla zaznaczonych dokumentów bufora – S, B, P, PP
 • Dodano możliwość ustawienia znacznika Inwentaryzacja wykonana poprzez opcję ustawiania grupowej ilości dla zaznaczonych pozycji – S, B, P, PP
 • Dodano sprawdzanie istnienia dokumentów o statusie Odrzucone w buforze dokumentów podczas zamykania pogramu – S, B, P, PP
 • Dodano możliwość filtrowania pozycji dokumentów handlowych poprzez nazwę całej oraz indeksie katalogowym artykułu – S, B, P, PP
 • Dodano możliwość wydrukowania kodu QR z informacją o płatnościach mobilnych na dokumentach pro forma oraz na zamówieniach – S, B, P, PP
 • Dodano automatyczne proponowanie magazynu w trakcie dodawania nowego dokumentu w przypadku ustawienia filtra na kontrahenta dla dokumentów MM – B, P, PP

RAPORTY

 • Poprawiono uwzględnianie noty odsetkowej w raporcie Finanse-salda rozliczeń – S, B, P, PP
 • Dodano nowy raport do rozliczeń Funduszu Ochrony Rolnictwa dostępny w oknie dokumentów handlowych – P, PP
 • Dodano zawijanie wierszy na raporcie Rejestr dokumentów handlowych – S, B, P, PP

WYDRUKI

 • Dodano możliwość eksportu danych kontrahenta bez białych znaków w Kreatorze zestawień – B, P, PP
 • Dodano informację o przydzielonym serwisancie na wydruku zlecenia serwisowego – B, P, PP

PACZKI KURIERSKIE

 • Poprawiono działanie funkcji Powiel w widoku Paczek kurierskich – S, B, P, PP
 • Zaktualizowano API do integracji z Orlen Paczka oraz dodano funkcję zamawiania kuriera dla tego operatora – S, B, P, PP

Aby zapoznać się z wcześniejszymi wersjami, zapraszamy na stronę Historia zmian w Wapro Mag.