WRÓĆ DO LISTY ARTYKUŁÓW

Nowe wzory deklaracji VAT-7(19) oraz VAT-7K(13)

W związku z wieloma pytaniami napływającymi do naszego serwisu, na temat opublikowanych w dniu 31 stycznia 2019 r.
w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 21 stycznia 2019 roku nowych wzorów deklaracji VAT-7(19) oraz VAT-7K(13) informujemy, że zostaną one w naszych programach opublikowane do końca pierwszego kwartału bieżącego roku, ponieważ w dalszym ciągu można korzystać z poprzednich wzorów. Zgodnie z § 3. tego rozporządzenia, poprzednie wzory tych deklaracji, to jest VAT-7(18) oraz VAT-7K(12), mogą być stosowane do rozliczenia za ostatni okres rozliczeniowy 2019 roku. Przy czym od rozliczenia za styczeń 2019, nie ma konieczności dołączania do nich wniosku o zwrot podatku (VAT-ZZ) oraz wniosku o przyśpieszenie terminu zwrotu (VAT-ZT).

Poniżej przytoczony § 3. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 stycznia 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług:

Wzory deklaracji dla podatku od towarów i usług wraz z objaśnieniami, określone w załącznikach nr 1–3 do rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu dotychczasowym, mogą być stosowane nie dłużej niż do rozliczenia za ostatni okres rozliczeniowy 2019 r., z tym że bez konieczności załączania wniosku o zwrot podatku (VAT-ZZ) oraz wniosku o przyspieszenie terminu zwrotu podatku (VAT-ZT).

Niezależnie od treści znowelizowanego rozporządzenia, na dzień publikacji niniejszego komunikatu, środowisko e-deklaracji Ministerstwa Finansów nie dopuszcza złożenia elektronicznej deklaracji VAT-7(18) ze zwrotem podatku VAT w terminie 25 dni bez dołączenia załącznika VAT-ZT. Przy próbie wysłania takiej e-deklaracji zwracany jest komunikat błędu. Do czasu poprawienia przez Ministerstwo Finansów metody walidacji tych e-deklaracji, w przypadku wnioskowania o zwrot VAT w terminie 25 dni, zalecamy dołączanie do e-deklaracji załącznika VAT-ZT. Pozostałe opcje zwrotu podatku VAT, nie wymagają dołączania powyższych załączników.

Dla zainteresowanych, podstawowa zmiana polega na tym, że ze wzorów VAT-7(18) i VAT-7K(12) usunięto pola 69 i 70 z bloku G. Informacja o załącznikach, zmieniając odpowiednio nazwę bloku oraz dostosowując do tych zmian objaśnienia do tych deklaracji.