WRÓĆ DO LISTY ARTYKUŁÓW

FILM: Pakiet e-Commerce w Wapro Mag oraz kody JPK. Wideoinstrukcja

W ostatniej aktualizacji 8.61.0 z dnia 01.07.2021 r. opublikowane zostały zmiany dotyczące pakietu e-commerce oraz obsługi niektórych kodów JPK umieszczanych w dokumentach.

Przepisy z pakietu e-commerce  mają na celu zmianę systemu poboru stawek VAT oraz wprowadzenie ułatwień w rozliczaniu VAT w transgranicznym handlu elektronicznym pomiędzy przedsiębiorcami oraz konsumentami (B2C).

Zmiany wprowadzone zostały w linii 365 w wariantach Prestiż oraz Prestiż Plus.

Stawki VAT

W słowniku stawek VAT (Kartoteki | Powiązane z asortymentem | Stawki VAT) pojawiła się nowa zakładka Kraje UE.

Zawiera ona stawki dostępne w krajach unijnych wykorzystywane w ramach procedury OSS/IOSS. Za pomocą przycisku Aktywność użytkownik, może dołączyć lub usunąć stawkę z wybranego kraju do głównej listy tak aby była dostępna w trakcie wystawiania dokumentu.

Proces wyboru stawki na dokument nie uległ zmianie.

Kod transakcji transgranicznej

W trakcie wystawiania jednego z dokumentów:

  • Zamówienie
  • Dokument magazynowy
  • Dokument handlowy

Użytkownik na pozycjach dokumentu (zakładka Inne) może ustawić kod procedury na jedną z 3 wartości:

  1. Nie dotyczy
  2. OSS
  3. IOSS

W zależności od realizowanego dokumentu i sposobu rozliczania.

Aby jednak użytkownik miał ten wybór musi uaktywnić obsługę tej klasyfikacji w konfiguracji firmy (Administrator | Konfiguracja firmy | Walutowość | Obsługa transakcji transgranicznych OSS/IOSS).

Domyślnie parametr jest wyłączony.

Operacje seryjne

Dla zaznaczonych pozycji dokumentu użytkownik pod przyciskiem Operacje ma do dyspozycji grupową operację o nazwie Grupowa zmiana typu transakcji transgranicznej.

Po jej wybraniu użytkownik wybiera z listy kod operacji i zmieni on stan zaznaczonych pozycji.

Wystawianie dokumentów

Należy pamiętać, że procedury OSS dotyczą transakcji z kontrahentami detalicznymi i jak wspomniano powyżej dostępne są w 3 typach dokumentów (zamówienia, magazynowe, handlowe).

W przypadku dokumentów handlowych program kontroluje aby nie można było dokonać fiskalizacji faktury w której oznaczono pozycje z poszczególnym typem procedury.

Weryfikacja obrotu

W programie udostępniono także raport umożliwiający weryfikację czy przekroczono limit 10 000 EUR / 42 000 PLN. Prezentuje on wartość obrotów w poszczególnych miesiącach z rozbiciem na kody kraju.

Raport dostępny jest w menu Raporty | Zestawienia i analizy | Analiza sprzedaży i zysku | Obroty w miesiącach wg krajów.

Deklaracje oraz ewidencja

Na moment udostępnienia nowej wersji aplikacji Ministerstwo finansów nie opublikowano wzorów deklaracji, które podatnicy będą musieli składać w związku z powyższym deklaracje udostępnione zostaną w późniejszym terminie.

Dodatkowo podatnicy mają obowiązek stosowania ewidencji – wydruk ewidencji zostanie udostępniony w formie aktualizacji Wapro Update w najbliższych dniach.

Zmiany w obsłudze kodów JPK

Wraz ze zmianą ustawy dot. Pakietu e-commerce wprowadzono zmiany w stosowaniu wybranych kodów JPK.

Najważniejszą zmianą jest zaprzestanie korzystania z kodu MPP dla dokumentów z płatnością MPP. W nowej wersji znacznik ten nie jest proponowany, do wersji z serii 8.6X.X zostały także opublikowane aktualizacje Wapro Update, które wyłączają wymuszanie stosowanie tego znacznika na dokumentach objętych mechanizmem podzielonej płatności.

Znaczniki SW/EE – z dniem 01.01.2022 r. znaczniki te zostaną zastąpione nowym znacznikiem WSTO_EE, za dokumenty z okresu 01.07-31.12.2021 r. podatnicy powinni stosować kod EE.

Dostępny będzie także nowy kod IED w części ewidencyjnej JPK_V7 przygotowywanej przez podatników ułatwiających za pomocą interfejsu elektronicznego (np. sklepu online) dokonanie na terytorium UE przez podmiot trzeci – podatnika nieposiadającego siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium UE

Zobacz pełna listę zmian w Wapro Mag