WRÓĆ DO LISTY ARTYKUŁÓW

Praca zdalna w portalu HR

W aktualizacji programu WAPRO Gang do wersji 8.81.0 udostępniliśmy użytkownikom korzystającym z Portalu HR szereg opcji związanych z pracą zdalną. Mają one na celu odciążenie działu kadr w zakresie obsługi tego zagadnienia oraz ułatwienie menadżerom zarządzanie zespołami, które pracują w trybie zdalnym.

W grupie wniosków kadrowych dodaliśmy pozycje „Oświadczenie pracy zdalnej”, za pomocą której pracownik potwierdza spełnianie warunków umożliwiających pracę zdalną, a także podaje adres, pod jakim wykonywał będzie pracę. Oświadczenie, po zaakceptowaniu przez użytkownika programu WAPRO Gang, jest rejestrowane w systemie w kartotece „Praca zdalna – oświadczenia”.

Wprowadziliśmy również nową grupę wniosków „Świadczenie pracy”, a w niej wniosek „Świadczenie pracy zdalnej”, za pomocą którego pracownik podaje okres i typ pracy zdalnej.

Przy wyborze typu pracy zdalnej pracownik ma do dyspozycji dwa rodzaje:

  • praca zdalna,
  • praca zdalna okazjonalna – limitowana do 24 dni w roku.

Wnioski o pracę zdalną wymagają akceptacji przełożonego. Po zaakceptowaniu przez użytkownika programu WAPRO Gang są one rejestrowane w systemie w kartotece „Praca zdalna – wnioski”. Dodatkowo, w ewidencji nieobecności, wprowadzany jest odpowiedni kod oznaczający pracę zdalną „PZ” lub pracę zdalną okazjonalną „PO”.

Dodaliśmy również zakładkę „Świadczenie pracy”, gdzie pracownik może się zapoznać z pozostałymi mu do wykorzystania dniami pracy zdalnej okazjonalnej oraz sprawdzić własny harmonogram pracy zdalnej, który prezentowany jest w formie kalendarza lub listy.

W pozycji „Oświadczenie pracy zdalnej” menadżerowie mają teraz możliwość składania w imieniu swoich podwładnych wniosków o pracę zdalną za pomocą opcji „Świadczenie pracy zdalnej dla podwładnego”.

Dodatkowo dla menadżerów udostępniliśmy w sekcji „Mój zespół” nową zakładkę „Świadczenie pracy zespołu”. W ramach tej funkcji możliwe jest przeglądanie i akceptowanie wniosków o pracę zdalną podwładnych. Za jej pomocą można także przejrzeć pracę zdalną wszystkich podwładnych (układ kalendarza lub listy), a także zapoznać się z wykorzystaną i pozostałą do wykorzystania liczbą dni zdalnej pracy okazjonalnej podwładnych.