WRÓĆ DO LISTY ARTYKUŁÓW

WAPRO Kaper 8.50.2 – planowane terminy aktualizacji deklaracji PIT-36 i PIT-36L

Planowane terminy publikacji aktualizacji do nowych wzorów deklaracji:

  • PIT-36 wzór 27 – 28.02.2020 – 02.03.2020. Nowy wzór opublikowany zostanie w nowej wersji programu o numerze: 8.50.4;
  • PIT-36L wzór 16 – 06.03.2020 – 09.03.2020. Nowy wzór opublikowany zostanie aktualizacją do wersji 8.50.4;

Przypominamy, że w bieżącym roku zmieniły się terminy składania zeznań podatkowych PIT. Wszystkie zeznania PIT można składać od 15 lutego.
Więcej informacji na ten temat znajduje się w informacji Kiedy złożyć PIT za 2019 r opublikowanej w serwisie Ministerstwa Finansów na portalu www.gov.pl.
Zmienił się również końcowy termin składania deklaracji PIT-28, którym obecnie jest ostatni dzień lutego roku następującego po roku podatkowym. Jednak jako, że w tym roku dzień 29 lutego wypada w sobotę, zatem, PIT-28 można składać do 2 marca 2020 roku.
Poniżej szczegółowy wykaz terminów dla poszczególnych deklaracji uporządkowane w kolejności od deklaracji, których termin upływa najszybciej, do deklaracji, których termin składania upływa najpóźniej:

DeklaracjaTermin składania
IFT-1, IFT-1RDo końca lutego roku następującego po roku podatkowym. W przypadku zaprzestania działalności przed końcem lutego roku następującego
po roku podatkowym do dnia zaprzestania działalności lub na wniosek podatnika w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.
PIT-28Od dnia 15 lutego do końca lutego roku następującego po roku podatkowym.
PIT-36, PIT-36LOd dnia 15 lutego do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym, z zastrzeżeniem art. 45 ust. 7 ustawy.

 

Terminy opublikowania wydanych już aktualizacji do nowych wzorów deklaracji:

  • IFT-1 wzór 15 – 6 lutego 2020 (Zmiana wprowadzona w aktualizacji WAPRO Update opublikowanej w dniu 28.01.2020)
  • IFT-1R wzór 15 – 6 lutego 2020 (Zmiana wprowadzona w aktualizacji WAPRO Update opublikowanej w dniu 28.01.2020)
  • PIT-28 wzór 22 – 6 lutego 2020 (Zmiana wprowadzona w aktualizacji WAPRO Update opublikowanej w dniu 6.02.2020)

O ewentualnej zmianie terminów będziemy również informować w osobnych komunikatach.