WRÓĆ DO LISTY ARTYKUŁÓW

WAPRO Kaper – Naliczanie rocznej składki zdrowotnej

W dniu 16 maja 2023 roku została opublikowana aktualizacja WAPRO Update rozbudowująca program o naliczanie rocznej składki zdrowotnej oraz aktualizująca deklaracje ZUS. Dostosowane zostały do zmian ZUS również procedury eksportujące dane do Płatnika. Dodatkowo, dla każdej formy opodatkowania dodane zostały nowe zestawienia dla potrzeb wyliczenia rocznej składki zdrowotnej i ewentualnej kwoty do zapłaty lub nadpłaty.

Aby proces naliczania rocznej składki wraz z eksportem danych do Płatnika odbyły się bez problemów poniżej przedstawimy kilka naszych sugestii i uwag:

  1. Do prawidłowego wyliczenia podstawy wymiaru składki niezbędne jest wskazanie w danych udziałowca prawidłowej daty rejestracji udziałowca. Jeżeli data rejestracji w programie będzie inna niż faktyczna data podlegania pod daną formę opodatkowania to podstawa może być błędnie wykazana. Ilość miesięcy podlegania ubezpieczeniu można sprawdzić w zestawieniach rocznych. Na przykład:
  1. Podczas eksportu danych do deklaracji DRA Płatnika dla ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych prosimy zwrócić uwagę na pole 19 (blok XII). Pomimo tego, że w pliku XML to pole jest prawidłowo wypełnione przez WAPRO Kaper nie jest ono prawidłowo wczytywane przez program Płatnik.

Ponieważ analogiczne pola dla pozostałych form rozliczeń są prawidłowo wczytywane do Płatnika uważamy, że nie jest to nasz błąd.

  1. Jeżeli podczas walidacji danych w Płatniku pojawią się błędy związane na przykład z nieprawidłową kwotą przychodów / dochodów, należnej składki, kwoty do dopłaty itp. prosimy sprawdzić zgodność danych, które znajdują się w bazie danych programu z dokumentami zarejestrowanymi wcześniej w programie Płatnik.

    Płatnik porównuje wartości wykazane w importowanym pliku XML z dokumentami, które zostały w nim wcześniej zarejestrowane. Jeżeli wystąpi pomiędzy tymi danymi niezgodność, na przykład suma miesięcznych należnych składek z Płatnika jest inna niż wykazana w importowanym pliku Płatnik zgłosi błąd. Taka sytuacja może mieć miejsce na przykład kiedy po wcześniej wykonanych importach deklaracji, dane zostały ręcznie zmodyfikowane w programie Płatnik. Aby walidacja danych w programie Płatnik zakończyła się pozytywnie, dane zawarte w pliku XML muszą być zgodne z danymi Płatnika.
  1. Podobnie Płatnik może także zgłaszać błąd o nieprawidłowym wypełnieniu pola formy opodatkowania. Wynika to również z porównania tej informacji z wcześniej zapisanymi w nim danymi.

    Aby rozwiązać ten problem należy w programie Płatnik uzupełnić brakujące informacje z poprzednich lat.