WRÓĆ DO LISTY ARTYKUŁÓW

WAPRO Kaper – zerowy PIT dla młodych – opis funkcjonalności

W wersji 8.41.6 programu WAPRO Kaper została dodana możliwość naliczania list płatniczych oraz rachunków do umów zleceń z zastosowaniem ulgi dla osób poniżej 26 roku życia.
Aby ulga była naliczana automatycznie musza być spełnione poniższe warunki:

1. Pracownik w kartotece pracowników musi mieć wprowadzoną datę urodzenia, która wskazuje, że nie ukończył on 26 roku życia w dniu wypłaty wynagrodzenia.

2. W kartotece pracownika w zakładce Zerowy PIT dla młodych nie ma wprowadzonych żadnych zapisów.UWAGA
– u wszystkich pracowników, którzy mają mniej niż 26 lat i zostali wprowadzeni do programu we wcześniejszych wersjach WAPRO Kaper został automatycznie dodany zapis o naliczaniu zaliczki na podatek.
Jeżeli pracownik oświadczył, że chce korzystać z ulgi należy zapis USUNĄĆ.

Podczas naliczania listy płatniczej w programie WAPRO Kaper u pracowników, którzy mają mniej niż 26 lat w dniu wypłaty program automatycznie zaznacza kwotę zwolnioną z podatku z tytułu Ulgi dla młodych.

Parametr ten można też zaznaczać i odznaczać ręcznie podczas edycji listy płatniczej.
W umowach cywilnoprawnych podczas dodawania rachunku także program automatycznie zaznacza parametr zerowy PIT dla młodych, i także można go odznaczyć.Na wydrukach pojawia się informacja o zastosowanym zwolnieniu:

1. Lista płac


2. Rachunek do umowy zlecenia: