WRÓĆ DO LISTY ARTYKUŁÓW

Work life balance – zmiany ustaw w programie WAPRO Gang

Zmiana ustawy Kodeks Pracy oraz niektórych innych ustaw z 9 marca 2023 r. (Dz. U. 641 z 2023r.) wśród szeregu zmian wprowadziła rozdział Ia uprawniający pracowników do wykorzystania urlopu opiekuńczego w wymiarze 5 dni, w celu zapewnienia osobistej opieki lub wsparcia osobie będącej członkiem rodziny lub zamieszkującej w tym samym gospodarstwie domowym, która wymaga opieki lub wsparcia z poważnych względów medycznych.

W aktualizacji programu WAPRO Gang w wersji 8.81.0 do obsługi tego zagadnienia:

 • Stworzyliśmy kartotekę „Urlop opiekuńczy”, która służy do rejestracji wniosku o urlop opiekuńczy, w której oprócz okresu urlopu podaje się przyczynę konieczności zapewnienia opieki oraz dane osoby, która wymaga opieki z możliwością zapisania nieobecności związanej z wnioskiem w Ewidencji nieobecności.
 • Dodaliśmy kod nieobecności „UO- Urlop opiekuńczy” do rejestracji nieobecności związanej z urlopem opiekuńczym, która pomniejsza wynagrodzenie pracownika na liście płac, tak jak za nieobecności usprawiedliwione niepłatne.


Kolejną zmianą w Kodeksie pracy jest dodanie art. 148(1) , który uprawnia pracownika do zwolnienia od pracy, w wymiarze 2 dni albo 16 godzin, z powodu działania siły wyższej w pilnych sprawach rodzinnych spowodowanych chorobą lub wypadkiem, jeżeli jest niezbędna natychmiastowa obecność pracownika.

Do obsługi tej zmiany:

 • Dodaliśmy kod nieobecności „SW- Siła wyższa” do rejestracji nieobecności związanej z tym uprawnieniem
 • Stworzyliśmy kartotekę „Urlop siła wyższa” służącej do rejestracji sposobu rozliczenia nieobecności w dniach lub godzinach.
 • Dodaliśmy nowe składniki płacowe służące do wypłaty połowy wynagrodzenia za okres nieobecności wg zasad dla nieobecności usprawiedliwionych płatnych.

Nowe kartoteki są dostępne w kartotece osobowej w opcji Inne dane -> Work-Life BalanceOstatnią zmianą wprowadzona do programu wynikającą ze zmiany Kodeksu Pracy jest zmiana brzmienia Art. 182(1a) wydłużająca urlop rodzicielski o 9 tygodni do wyłącznego wykorzystania przez drugiego rodzica.

Do obsługi tej zmiany:

 • Dodaliśmy kod nieobecności „Y7- Urlop rodzicielski drugiego rodzica” do rejestracji tego rodzaju urlopu.

W ramach zmian w ustawie o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. (Art. 11 ustawy zmieniającej)

 • Dodaliśmy nowe składniki płacowe służące do wypłaty zasiłku macierzyńskiego w wysokości 70% podstawy wymiaru zasiłku za okres urlopu rodzicielskiego drugiego rodzica (kod nieobecności Y7).
 • Zmieniliśmy procent zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu rodzicielskiego (kod nieobecności Y) z 60% na 70% dla urlopów rozpoczynających się po dacie wejścia w życie ustawy.
 • W przypadku złożenia wniosku o wypłacenie zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający okresowi urlopu macierzyńskiego i urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze, zmieniliśmy procent zasiłku macierzyńskiego dla wszystkich rodzajów urlopów z 80% na 81,5% dla urlopów rozpoczynających się po dacie wejścia w życie ustawy.

W celu realizacji przepisów przejściowych (Art. 39 i 40 ustawy zmieniającej) polegających na umożliwieniu wypłaty zasiłków macierzyńskich dla urlopów rozpoczętych przed wejściem w życie przepisów wg nowych procentów:

 • Rozbudowaliśmy kartotekę „Dodatkowe informacje do zaś. macierzyńskiego” o opcję „Zastosować zasady po zmianie przepisów”.
 • Wprowadziliśmy podział urlopów macierzyńskich i rodzicielskich za kwiecień 2023 na część przed i po zmianie przepisów.

W przypadkach złożenia przez pracownika wniosku o przeliczenie wysokości zasiłku macierzyńskiego wystarczy w istniejącym zapisie z kartoteki pokrywającym się z urlopem zaznaczyć opcję „Zastosować zasady po zmianie przepisów”.

Jeżeli takiego zapisu nie ma z powodu braku złożenia wniosku o wypłacenie zasiłku macierzyńskiego w pełnym wymiarze, można taki zapis dodać i zaznaczyć tylko opcję „Zastosować zasady po zmianie przepisów”.

UWAGA: program do określenia parametrów obliczenia zasiłku macierzyńskiego pobiera dane z pierwszego zapisu z kartoteki „Dodatkowe informacje do zaś. macierzyńskiego” pokrywającego się z pierwszym dniem urlopu z danego miesiąca.