WRÓĆ DO LISTY ARTYKUŁÓW

Wyroby węglowe – aktualizacje do zmian od stycznia 2019

W dniu dzisiejszym opublikowano aktualizacje (dostępne w programie WAPRO Update), które wprowadzają usprawnienia i małe modyfikacje w zakresie obsługi modułu akcyzy i wyrobów węglowych.

1. Oświadczenie nabywcy

Obecnie oświadczenie nabywcy dostępne było w module akcyzowym, po opublikowanych aktualizacja dodano drukowanie w oświadczeniu numeru i nazwy dokumentu tożsamości, który należy uzupełnić w danych kontrahenta w kartotece w zakładce Dane handlowe.
Dodatkowo aby uprościć proces drukowania tego dokumentu został on dodany do raportu faktury Crystal Reports czyli raportu o nazwie Faktura – wzór własny. Jeśli system wykryje na fakturze wyroby akcyzowe oraz suma ich przekroczy 200 kg to drukowane będzie oświadczenie zgodne z treścią co do samego oświadczenia dostępnego w module akcyzowym.
Ważne jest to, że ustawa określa iż dane powinny być wyrażone w KG na fakturze. System nie wykonuje sam przeliczeń jednostek w związku z czym zaleca się dodanie dodatkowej jednostki sprzedaży wyrażonej w KG na okoliczność wystawiania tego typu faktur. Definicja jednostek znajduje się w edycji towaru w zakładce 2) Jednostki i ceny > Inne jednostki.

2. Zestawienie kwartalne

Do celów raportowania można wykorzystać Zestawienie dokumentów akcyzowych lub zestawienie dokumentów dostawy dostępne w menu wydruki w module Akcyzowym. Raport obecnie nie drukuje informacji o dokumentach DDW a drukuje informacje o dacie wystawienia faktury oraz jej numerze.

Dokumenty DDW

Obecnie ustawodawca nie narzuca kwestii wykorzystania dokumentów DDW. Nie jest możliwe jednak wyłączenie obsługi DDW przez program ze względu na obsługę całego modułu akcyzowego właśnie w oparciu o te dokumenty.
W kolejnych aktualizacjach pojawi się dodatkowa opcja w parametrze konfiguracyjnym firmy Automatyczne tworzenie akcyzowych dokumentów dostawy umożliwiająca ich generowanie ale nie informowanie o tym użytkownika w procesie tworzenia faktury.

Świadectwo jakości węgla

WAPRO Mag nie udostępnia raportu świadectwa jakości węgla jako standardowego wydruku. Świadectwo takie można generować poza programem lub opracować dedykowane rozwiązaniem np. z wykorzystaniem pól dodatkowych czy też tabel dodatkowych i własnego dedykowanego raportu Crystal Reports umożliwiającego wydruk tych danych bezpośrednio z programu.

Zobacz także