WRÓĆ DO LISTY ARTYKUŁÓW

Zmiany fiskalne od 01.04.2013 r. – Co nas czeka w związku z nimi?

15 marca 2013 r. Ministerstwo uchwaliło nowe rozporządzenie w sprawie kas rejestrujących. Rozporządzenie to wprowadza dodatkowe obowiązki jakie podatnik powinien spełnić podczas rejestracji sprzedaży na urządzeniu fiskalnym.

1. Pierwsza zmiana to obowiązek prezentowania opisów towarów w taki sposób, aby jednoznacznie pozwalały zidentyfikować dany towar.

Aktualnie wiele firm prowadzi sprzedaż stosując ogólne nazwy lub kody, które nie zezwalają na identyfikację towaru. Istotne jest tu także ograniczenie samych urządzeń fiskalnych, które nie zawsze zezwalają wydrukować pełną nazwę towarów ze względu na ograniczoną ilość znaków dopuszczalną do wydruku.

 

Przykład

Firma sprzedaje 3 rodzaje jabłek i wszystkie są w jednakowej cenie. Do tej pory często spotykana praktyka to podanie na paragonie nazwy jabłka i w tym przypadku jest to prawidłowe, nowe przepisy dopuszczają dalej taką praktykę. Jeśli jednak sprzedajemy sok w różnej cenie za litr to podatnik ma obowiązek rozróżnić nazwę sprzedawanego towaru.

W programie WF-Mag dla Windows istnieje możliwość określenia jaki unikalny identyfikator ma być drukowany na paragonie. Aby zdefiniować takie ustawienie należy wybrać kolejno Administrator > Konfiguracja Firmy > Dokumenty handlowe > Drukuj identyfikator artykułu na paragonie 

WF-Mag dla Windows, Oprogramowanie dla Firm, Drukowanie paragonów, Konfiguracja firmy WF-Mag

 

Po wybraniu odpowiedniego identyfikatora system na urządzeniu fiskalnym będzie drukował odpowiednie nazwy. W przypadku kiedy firma nie wykorzystuje urządzenia fiskalnego, ale chciałaby spełniać obowiązek drukowania nazw z identyfikatorem w edycji wariantu wydruku paragonu można zdefiniować także drukowanie indeksu handlowego lub katalogowego.

2. Drugą istotną zmianą jest konieczność umieszczenia na wydruku paragonu numeru NIP nabywcy na jego wyraźne żądanie. Ten zapis miał w swojej idei umożliwić wydruk paragonu podobnie do faktury uproszczonej. Zapis jednak nie jest do końca precyzyjny ponieważ nie wszystkie urządzenia fiskalne umożliwiają wydruk dodatkowych informacji zwłaszcza te ze starym protokołem transmisji danych. Ukazał się dodatkowa informacja z Ministerstwa Finansów, doprecyzowująca nowe wymogi. Informacja jasno wskazuje, że zmiany, które weszły w życie z dniem 01.04.2013 r. „[…]nie wymagają wymiany używanych do tej pory kas, które pozwalają obecnie na prawidłowe ewidencjonowanie obrotów. Mogą one nadal być wykorzystywane aż do czasu ich zużycia.[…]„. Informacja także, wyjaśnia, że wymóg umieszczania na paragonie numeru NIP nabywcy dotyczy tylko tych urządzeń, które obsługują taką funkcję. Kolejna wersja WF-Mag dla Windows 7.80.8 umożliwi taką funkcję użytkownikom systemu.

Istotne jest także to, że przepisy posiadają 6 miesięczny okres przejściowy, kiedy podatnicy muszą dostosować się do nowych przepisów. Okres przejściowy mija z dniem 30 września 2013 r.