WRÓĆ DO LISTY ARTYKUŁÓW

Aktualizacja Wapro Kaper 8.71.0 – przepisy Polskiego Ładu z 1.07.2022

W dniu dzisiejszym opublikowano uzupełnienie wersji 8.71.0 programu Kaper dla Windows zawierające implementację przepisów Polskiego Ładu znowelizowanych 1 lipca 2022 roku w odniesieniu do rozliczania udziałowców z podatku dochodowego, w szczególności stawek i progów podatku dochodowego. Zaktualizowane formularze obliczeniowe ZPIT5 i ZPIT5L wyposażone zostały ponadto w algorytmy umożliwiające odliczanie składki zdrowotnej w toku obliczeń zaliczki na podatek dochodowy, tak dla tradycyjnej metody obliczeń jak i dla tzw metod uproszczonych.

I tak:

  • • dla tradycyjnej metody naliczania zaliczek według skali na podatek dochodowy zaktualizowano stawki i progi podatkowe.
  • • dla podatników korzystających z podatku liniowego – wprowadzono możliwość obniżania dochodu o zapłaconą składkę zdrowotną do limitu 8700 zł rocznie.
  • • dla metody uproszczonej podatku wg skali – wprowadzono obniżenie zaliczki o 29,4% jej wysokości.
  • • dla metody uproszczonej w podatku liniowym wprowadzono odliczenie zapłaconej w danym miesiącu składki zdrowotnej, oraz – dla roku 2022 – odliczenie składek zapłaconych od stycznia do czerwca; wysokość odliczenia obu ostatnich kwot jest limitowana wartością 8700 zł rocznie a samo odliczenie stanowi 19% zapłaconych składek.

Uwzględniono również zaprzestanie naliczania ulgi dla klasy średniej oraz zaprzestanie stosowania mechanizmu odroczonej zaliczki.

W związku z pojawiającymi się w niektórych konfiguracjach sprzętowo-programowych trudnościami z wydrukiem do pliku (F8) niektórych formularzy lub deklaracji, objawiających się brakiem tekstu, bądź ramek – w przypadku zaistnienia tych problemów należy na oknie drukowania używać polecenia „Drukuj” (klawisz F10) z uprzednio odpowiednio ustawionym typem drukarki w ramce „Drukarka”

Dla systemów operacyjnych Windows 10 i Windows 11 należy użyć systemowej drukarki „Microsoft Print To PDF”. Na systemach wcześniejszych można zainstalować wirtualne drukarki innych firm, jak na przykład „7-PDF Printer”

Następne uzupełnienie wersji 8.71.0 obejmować będzie możliwość zmiany sposobu opodatkowania udziałowca i zmiany rodzaju ewidencji księgowej dla firmy począwszy od 1 lipca 2022. Możliwość takiej zmiany przewidują wprowadzone 1 lipca przepisy z zastrzeżeniem wszakże, że zmiana taka będzie możliwa wyłącznie w 2022 roku i nie oznacza ona automatycznie zmiany rodzaju ewidencji dla następnego, 2023 roku.