WRÓĆ DO LISTY ARTYKUŁÓW

Aktualizacja Wapro Mag do formatu KSeF FA(2)

W dniu 29.08.2023 r. opublikowana została aktualizacja dla systemu Wapro Mag w wersji 8.81.4 dostosowująca komunikację za pośrednictwem usługi Businesslink z Krajowym Systemem e-Faktur.

Ministerstwo Finansów zapowiedziało prace modernizacyjne w nocy 31.08.2023 r. których rezultatem powinno być dostosowanie usługi KSeF do nowego formatu FA(2), który obowiązywać ma od dnia 01.09.2023 r.

W związku z tym opublikowaliśmy aktualizację dla ostatniej wersji systemu Wapro Mag 8.81.4, która dostosowuje integrację z Krajowym Systemem e-Faktur w tym obszarze.

Zmiany, które wprowadza aktualizacja:

– eksport dokumentów do KSeF w formacie FA(2) 
– eksport dokumentów do Businesslink w formacie UFD 2.0
– import dokumentów z Businesslink w formacie UFD 2.0
– obsługa JST i grup VAT przy eksporcie do KSeF i UFD
– walidacja plików UFD przy wysyłaniu
– podgląd i walidacja plików UFD w buforze dokumentów
– podgląd załączników w formacie pdf w buforze dokumentów

System automatycznie przełączy się na format 2.0 w dniu 01.09.2023 r., do tego dnia dokumenty będą wysyłane w formacie FA(1).