WRÓĆ DO LISTY ARTYKUŁÓW

Czy czekają nas duże zmiany w KSeF? cz.3

W dniu 21 marca 2024 r. mieliśmy przyjemność uczestniczyć w ważnym wydarzeniu, które zebrało zarówno przedsiębiorców, jak i przedstawicieli Ministerstwa Finansów, aby omówić przyszłość Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). Spotkanie to było podsumowaniem serii konsultacji, które miały miejsce w ostatnich tygodniach. Dziś chcielibyśmy podzielić się z Wami najistotniejszymi informacjami, które zostały przedstawione oraz omówione podczas tego spotkania.

Aplikacja mobilna dla użytkowników KSeF

W niedługiej perspektywie czasowej użytkownicy KSeF będą mogli skorzystać z bezpłatnych narzędzi wspomagających:

  • aplikacji mobilnej, której premiera zaplanowana jest na drugą połowę kwietnia,
  • aplikacji podatnika KSeF,
  • aplikacji dla mikrofirm.

Szkolenia

Ministerstwo Finansów zaplanowało serię szkoleń, które rozpoczną się na początku maja. Szkolenia te odbędą się w Urzędach Skarbowych oraz Izbach Skarbowych. W ramach spotkań przewidziano podział tematyczny na cztery główne obszary:

  1. główne założenia i funkcjonowanie KSeF,
  2. zakres obowiązkowego e-fakturowania,
  3. zasady generowania kodów QR,
  4. metody uzyskania dostępu do e-Faktur.

Dodatkowo, przewidziano możliwość umówienia się na indywidualne konsultacje. W celu ułatwienia korzystania z systemu, Ministerstwo Finansów przygotuje także serię krótkich filmów instruktażowych.

Natomiast od lipca dostępna będzie infolinia KSeF, obsługiwana przez Krajową Informację Skarbową i wspierana przez 400 urzędów skarbowych, aby zapewnić wsparcie i odpowiedzi na pytania użytkowników systemu.

Terminy

Ministerstwo Finansów intensywnie pracuje nad ustaleniem i ogłoszeniem nowej daty obowiązywania KSeF – termin zostanie podany na przełomie kwietnia i maja.

Pewne jest, że wprowadzenie KSeF nastąpi jednocześnie dla wszystkich podatników VAT, bez podziału na czynnych i zwolnionych z VAT. Jednak przewidywany jest okres przejściowy, w którym kary będą odroczone oraz będzie istniała możliwość wystawiania faktur za pomocą kas rejestrujących i paragonów z NIP.

Zmiany w strukturze JPK VAT wprowadzające obowiązek podawania numeru KSEF i trybu wystawienia faktury wejdą w życie razem z terminem wprowadzenia obowiązkowego KSEF, a nie jak planowano od 1 lipca 2024 roku

Tryb Offline

Ministerstwo Finansów zapowiedziało wprowadzenie możliwości dobrowolnego wystawiania faktur w trybie offline podczas okresu przejściowego. Ta opcja będzie dostępna nawet gdy nie wystąpią żadne awarie po stronie podatnika. Każda faktura wystawiona w ten sposób będzie musiała zawierać kod QR i być przekazana do systemu KSeF najpóźniej następnego dnia roboczego.

Faktury konsumenckie w KSeF i samoidentyfikacja nabywcy

Ministerstwo Finansów dopuszcza możliwość wystawiania faktur B2C w KSeF. Podatnicy będą mieli możliwość decydowania, czy chcą wystawić faktury B2C bezpośrednio w systemie KSeF, czy też wolą to robić tradycyjnymi metodami.

Aby ułatwić podatnikom proces rozróżniania transakcji B2B od B2C, Ministerstwo wprowadziło procedurę określoną jako „samoidentyfikacja nabywcy”. W ramach tej procedury, podatnicy zwolnieni z VAT będą zobowiązani podawać na fakturach numer VAT (gdy są zarejestrowani dla potrzeb VAT) lub NIP (pozostali), jeśli dokonują zakupów na potrzeby działalności gospodarczej. Zaś podatnicy rozliczający PIT na zasadach ogólnych lub „liniówka” będą – dla celów rozliczeń w podatku dochodowym – mieli wymóg posiadania faktury w KSeF.

Załączniki w KSeF

Ministerstwo Finansów, uwzględniając potrzeby sektora telekomunikacyjnego, zdecydowało się na wprowadzenie funkcjonalności dodawania załączników do faktur w ramach Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). Temat opracowania specjalnej schemy dla załączników będzie jeszcze konsultowany.

Kody QR

W trakcie konsultacji pojawiały się wątpliwości dotyczące sposobu tworzenia kodów QR w sytuacji ograniczonego dostępu do systemu KSeF. Ministerstwo zobowiązało się do umożliwienia wcześniejszego wygenerowania kodu QR, tak aby w okresie awarii i offline istniała możliwość poboru certyfikatów nabywcy do faktur wystawianych.

Faktury poza KSeF

W odpowiedzi na wyzwania związane z cyfryzacją, jaką niesie wprowadzenie systemu KSeF, Ministerstwo Finansów deklaruje wsparcie dla małych podatników. W okresie adaptacyjnym do nowego systemu, małym przedsiębiorcom będzie wolno korzystać z faktur papierowych, o ile poszczególne z nich nie przekroczą 450 zł, a łączna wartość miesięcznych faktur papierowych nie przewyższy 10.000 zł. Dodatkowo, aby zachować przejrzystość transakcji, takie faktury będą musiały być oznaczone w plikach JPK_VAT.

Struktura FA(2)

Ministerstwo Finansów zapewnia, że obecna struktura FA(2) nie zmieni się.

Przygotuj swoją firmę na KSeF z Wapro ERP-> https://wapro.pl/krajowy-system-e-faktur-ksef/