WRÓĆ DO LISTY ARTYKUŁÓW

Obsługa Grup VAT w systemie WAPRO ERP

Od 1 stycznia 2023 roku istnieje możliwość tworzenia przez powiązane podmioty gospodarcze tak zwanych grup VAT, które umożliwiają rozliczanie podatku VAT wielu podatników jako jeden podatnik VAT. Podatek VAT rozlicza grupa VAT a właściwie jej reprezentant.

W związku z tym nowe przepisy wprowadzają nieco inne zasady dokumentowania sprzedaży przez przedsiębiorstwa będące uczestnikami grupy VAT, inne zasady rozliczania podatku VAT oraz inne zasady sprawozdawcze niż pozostali podatnicy VAT.

Aktualne wersje opublikowanych programów systemu WAPRO ERP zostały dostosowane do obsługi przedsiębiorstw będących uczestnikami grupy VAT. Modyfikacje objęły:

  • WAPRO Mag – sprzedaż i magazyn,
  • WAPRO Fakir – finanse i księgowość,
  • WAPRO Kaper – księga podatkowa,
  • WAPRO JPK – jednolity plik kontrolny.

W trzech pierwszych programach dodana została możliwość utworzenia w kartotece kontrahentów grupy VAT i powiązania z nią pozostałych uczestników, w tym obsługiwanej w programie firmy, łącznie z określeniem roli pełnionej w grupie (uczestnik / reprezentant).

W ten sposób w programie WAPRO Mag, w firmie wchodzącej w skład grupy VAT, jako sprzedawca w wystawianych fakturach sprzedaży dla kontrahentów z poza grupy, pojawią się dane grupy VAT, jej numer NIP, nazwa oraz pozostałe dane. Natomiast ze względu na to, że dostawy towarów i świadczenie usług przez podmioty należące do takiej grupy nie stanowią czynności podlegających opodatkowaniu dla podmiotów wchodzących w skład grupy VAT, program wystawi prosty dokument nie podlegający VAT.

Zgodnie z wymogiem prowadzenia przez grupę VAT ewidencję transakcji przeprowadzonych przez członków grupy w formie elektronicznej, program umożliwia również przygotowanie takiej ewidencji w formie pliku w formacie PDF.

W programach finansowo – księgowych (WAPRO Fakir oraz WAPRO Kaper) po zarejestrowaniu grupy VAT oraz przypisaniu je uczestników wraz z ich rolami, podczas rejestrowania dokumentów handlowych programy sprawdzają, odpowiednio dla wybranego kontrahenta czy rejestrowany jest dokument VAT czy też niepodlegający VAT.

Dodatkowo, dla zakupów grupy VAT z częściowym odliczeniem dodana została możliwość zdefiniowania w programach współczynnika i prewspółczynnika odliczenia grupy VAT wraz z możliwością zastosowania ich odpowiednio na pozycjach VAT dokumentów zakupu.

Natomiast w komunikatach przelewu podzielonej płatności grupy VAT, w polu NIP wstawiany jest numer NIP grupy VAT.

W obu programach zaktualizowane zostały również zgłoszenia NIP-2 do wzoru 14, który uwzględnia grupy VAT.

Ze względu na to, że w grupie VAT pliki JPK_V7 wysyła tylko reprezentant grupy, program WAPRO JPK został z zmodernizowany w ten sposób, że dodatkowo sprawdza czy danym okresie rozliczeniowym obsługiwana aktualnie firma należy do grupy VAT, jeżeli tak weryfikuje jej rolę i wysyła plik JPK_V7 tylko jeżeli firma jest reprezentantem grupy. Odpowiednia informacja o przynależności firmy do grupy oraz jej roli w grupie zapisywana jest w kartotece firm programu.

Dokładne informacje na temat wprowadzonych modernizacji znajdują się w dokumentacji każdego programu.