WRÓĆ DO LISTY ARTYKUŁÓW

Rewolucja w VAT – Prezydent podpisał ustawę o KSeF

Prezydent podpisał ustawę z 16 czerwca 2023 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 3242). Dla przedsiębiorców oznacza to, że od 1 lipca 2024 r. będą musieli obowiązkowo stosować KSeF. W wypadku małych i średnich przedsiębiorstw zwolnionych z VAT termin ten przesunięto na 1 stycznia 2025 r. Czasu na wdrożenie w firmach KSeF jest więc coraz mniej, a zakres koniecznych zmian jest znaczący.

Najważniejsze terminy

 • Od 1 lipca 2024 r. KSeF będzie obowiązkowy dla czynnych podatników VAT.
 • 1 stycznia 2025 r. zostanie wprowadzony obowiązkowy KSeF dla podatników zwolnionych (podmiotowo i wykonujących wyłącznie czynności zwolnione przedmiotowo).
 • Od 1 stycznia 2025 r. za niestosowanie KSeF będą nakładane kary na przedsiębiorców.
 • Od 1 stycznia 2025 r. zostanie zniesiony obowiązek wystawiania faktur z kas rejestrujących oraz paragonów uznanych za faktury.

Jak przygotować się do wdrożenia KSeF w firmie?

Wdrożenie w firmie KSeF wymaga czasu i dobrego przygotowania, które najlepiej rozpocząć już teraz. Niezbędne jest przystosowanie systemów ERP do obsługi KSeF, czemu poświęciliśmy specjalny cykl „Piątek z KSeF”.

Obowiązek korzystania z KSeF wymaga zatem zaplanowania w organizacji konkretnych działań, w tym:
 • przeglądu obecnych procesów dotyczących ewidencji i rozliczenia faktur oraz dokumentów z nimi powiązanych,
 • przygotowania danych potrzebnych do wystawienia e-faktur,
 • zapewnienia dostępu użytkowników do KSeF i przygotowania systemu ERP.

Najważniejsze zmiany w noweli ustawy o VAT dotyczące KSeF

Przypominamy najważniejsze zmiany w nowelizacji ustawy o VAT (druk sejmowy nr 3242) związane z wprowadzeniem KSeF (na podstawie informacji udostępnionej przez Ministerstwo Finansów):

 • Przesunięcie terminu wejścia w życie ustawy nowelizującej ustawę o VAT z 1 stycznia 2024 r. na 1 lipca 2024 r.
 • Wydłużenie o dodatkowe pół roku terminu na wdrożenie KSeF przez podatników zwolnionych podmiotowo oraz przedmiotowo z VAT – KSeF będzie dla nich obowiązkowy od 1 stycznia 2025 r.
 • Faktury z kas rejestrujących będą mogły być wystawiane w dotychczasowej formie do 31 grudnia 2024 r.
 • Paragon fiskalny z NIP będzie uznawany jak faktura uproszczona do 31 grudnia 2024 r.
  Faktury konsumenckie (B2C) nie będą objęte KSeF.
 • Bilety spełniające funkcję faktury (w tym paragony na autostradach płatnych) zostają wyłączone z KSeF.
 • Kurs waluty obcej stosowany do przeliczenia na PLN zostanie utrzymany z dnia poprzedzającego datę wskazaną w polu P_1 faktury ustrukturyzowanej przez jeden dodatkowy dzień do przesłania jej do KSeF.
 • W przypadku awarii po stronie podatnika przewidziano możliwość wystawiania faktur w trybie offline poza KSeF i dostarczenia faktury do KSeF następnego dnia roboczego po wystawieniu offline.
 • Doprecyzowanie daty wystawienia oraz innych kwestii ważnych dla procesu wystawiania faktur podczas awarii oraz w trybie offline.
 • W okresie awarii i w trybie offline dopuszczone będzie wystawianie faktur.
 • Liberalizacja sankcji i ich stosowanie dopiero od 1 stycznia 2025 r.
 • Likwidacja not korygujących w KSeF i poza KSeF.

Chcesz przygotować się z nami do wdrożenia KSeF w swojej firmie?

Przypominamy, że obsługa KSeF w programach Wapro ERP jest zapewniona w ramach usługi Businesslink. Nasi specjaliści trzymają rękę na pulsie i śledzą zmiany w przepisach. Będziemy o nich informować na bieżąco.