WRÓĆ DO LISTY ARTYKUŁÓW

Uproszczenie wydruku rachunków do umów okresowych i projektów

Umowa zlecenie jest popularną formą zatrudnienia stosowaną na rynku pracy. Polega ona na tym, iż przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do dokonania określonej czynności dla dającego zlecenie. Jest ona umową cywilnoprawną uregulowaną w Kodeksie cywilnym.

W wersji 8.90.0 programu Wapro Gang uprościliśmy proces wydruku rachunków do umowy zlecenia lub o dzieło z list płac typu „Umowy” i „Projekty”. Wprowadziliśmy mechanizm automatycznego wybierania do wydruku rachunku umowy okresowej, na podstawie której została naliczona lista płac. Dane z wybranej umowy uzupełniają na wydruku rachunku te informacje, których nie ma na liście płac.

Konieczność wskazania umowy podczas drukowania rachunku zachodzi tylko wówczas, gdy system nie jest w stanie sam ustalić właściwej umowy okresowej.

Na wydruku wprowadziliśmy również automatyczne numerowanie rachunków drukowanych z tej samej listy płac. Obecnie numer rachunku składa się z numeru pozycji na liście płać osoby oraz numeru listy płac.