WRÓĆ DO LISTY ARTYKUŁÓW

Zmiany w ustalaniu podstawy do zasiłku dla pracowników

Zakład Ubezpieczeń Społecznych w komunikacie z 6 września przypomniał o ważnej zmianie dotyczącej podstawy wymiaru świadczeń z ubezpieczenia chorobowego – „Przychód z umowy cywilnoprawnej zawartej ze swoim pracodawcą powinien zostać przyjęty w podstawie wymiaru świadczeń z ubezpieczenia chorobowego niezależnie od tego, czy umowa zlecenia się zakończyła, czy nadal trwa.”

W wersji 8.90.0 programu WAPRO Gang wynagrodzenie zarówno z trwających, jak i zakończonych umów zleceń wypłaconych w okresie, z którego obliczana jest podstawa, są do tej podstawy wliczane. Do określenia ram czasowych trwania umowy, wykorzystywana jest informacja z „Umowy o okresie wykonywania umowy”. Ważne jest, aby umowa zlecenie wprowadzona przez opcję „Zawieranie umów cywilno prawnych”, miała określoną datę „Od dnia”. Do podstawy zasiłku wliczane są umowy, których „Data od” zawiera się w okresie, z którego ustalana jest podstawa. Kwota danej umowy zlecenia jest doliczana do podstawy zasiłku w miesiącu jej wypłacenia.