WRÓĆ DO LISTY ARTYKUŁÓW

Jak skonfigurować program do współpracy z elektronicznym nadawcą Poczty Polskiej

Wersja 8.40.0 systemu magazynowo-handlowego WAPRO Mag udostępniła użytkownikom WAPRO ERP wiele zmian w module paczek. Jedna z nich to udostępnienie tego modułu już od wariantu START dzięki czemu wszyscy klienci mogą korzystać z integracji. Druga to dodanie nowej integracji z systemem Elektroniczny Nadawca dostarczanym przez Pocztę Polską.

Integracja dostarcza użytkownikom szereg funkcji:
1. Nadawanie paczek pojedynczo
2. Nadawanie paczek grupowo
3. Pobieranie listy urzędów nadania, które przypisane są do danego konta EN
4. Pobieranie etykiet
5. Aktualizacja statusu
6. Zamawianie kuriera

Jak rozpocząć pracę?

Użytkownik powinien wprowadzić dane umożliwiające rozpoczęcie komunikację z usługą Elektronicznego nadawcy. Konfiguracja dostępna jest w programie w menu Administrator | Konfiguracja firmy | Paczki kurierskie | Konfiguracja na liście operatorów należy wybrać Poczta Polska i wprowadzić dane do usługi.

Najważniejsze parametry oczywiście dotyczą danych do logowania – Login do elektronicznego nadawcy, Hasło do Elektronicznego nadawcy, Kod urzędu nadania.
Parametry te wynikają z zawartej umowy między przedsiębiorcą a Pocztą Polską. W trakcie jej zawierania przypisane są odpowiednie urzędy nadania dla danej firmy

Jeśli użytkownik nie pamięta kodu urzędu (należy wprowadzić tu kod numeryczny dostarczany przez PP) to może pobrać listę i skopiować w to miejsce odpowiedni kod.
W tym celu najpierw należy uzupełnić login i hasło a następnie przejść do modułu Paczek – CRM | Paczki Kurierskie, w module wybrać Dodaj i wskazać jak operatora paczki Pocztę Polską.
Następnie przy polu punkt nadania znajduje się słownik punktów, po jego otwarciu dostępna jest opcja Ładuj punkty odbioru. Funkcja z API pobierze tylko urzędy dostępne dla danego użytkownika.

Dodatkowe elementy jakie może ustawić użytkownik to rachunek bankowy dla paczek pobraniowych, dane adresowe oraz czy program ma kasować tzw. Zbiory podczas pierwszej synchronizacji danego dnia.
Należy pamiętać, że paczki w poczcie polskiej przypisywane są do tzw. Zbiorów. Program w momencie nadawania paczki pojedynczo opcją Nadaj Paczkę tworzy oddzielny zbiór dla każdej paczki, udostępnia też właśnie dla poczty polskiej drugą operację
Nadaj paczki grupowo (Poczta Polska) ta operacja wysyła grupowo X paczek do jednego zbioru. Sam parametr odpowiada za sytuację kiedy użytkownik tworzy zbiory różnymi metodami np. loguje się też przez WWW i tworzy zbiory z plików np. na kolejne dni.
Włączenie parametru spowoduje skasowanie zbiorów, które nie zostały finalnie nadane (zgodnie z zaleceniem integracyjnym z tą usługą). Jeśli jednak użytkownik tworzy zbiory do nadania w kolejnych dniach to takie kasowanie nie jest pożądane.

Pamiętaj także, że domyślnie usługa Poczty Polskiej wymaga domyślnie zmiany hasła co 30 dni, co komplikuje komunikację z nią w trybie integracyjnym gdzie nie są zgłaszane komunikaty o konieczności zmiany hasła.
Jeśli chcesz wyłączyć takie ustawienie skontaktuj się z opiekunem Poczty Polskiej celem dokonania zmiany.