WRÓĆ DO LISTY ARTYKUŁÓW

Jak sprawdzić ostatnią datę sprzedaży towaru dla kontrahenta

Często użytkownicy systemu magazynowo handlowego WAPRO Mag oczekują możliwości weryfikacji danych w stylu:

  • • Kiedy kontrahent coś od nas kupił
  • • Za ile ostatnio to kupił
  • • Jak często kupował
  • • I wiele innych

Te informacje pozwalają na podjęcie pewnych decyzji np. co do ceny czy rabatu jakiego można udzielić.
Oczywiście metod na pozyskanie tego typu informacji w systemie sprzedażowym jest wiele, niektóre mają większy zakres informacji ale mogą wymagać dodatkowych operacji od użytkownika.
Np. okno historia przychodów i rozchodów dostępne z poziomu kartoteki artykułu daje odpowiedź na znakomitą większość tego typu pytań. Operator jednak w nim musi wskazać pewien kontekst czyli kontrahenta i daty a potem sprawdzić to co go interesuje.

W ostatniej aktualizacji modułu do gospodarki magazynowej z systemu WAPRO ERP czyli WAPRO Mag udostępniliśmy użytkownikom funkcję sprawdzania ostatniej ceny i daty zakupu dla kontrahenta w trakcie wystawiania dokumentu.
Opcja dostępna jest z poziomu okna Podgląd cen, które dostępne jest w trakcie dodawania lub edycji pozycji dokumentu. Prezentuje ono listę cen z możliwością ich edycji a od teraz także cenę z ostatniego zakupu przez klienta.

Operator systemu powinien wybrać przycisk Podgląd cen a następnie zaznaczyć w oknie na dole opcję Pokaż ostatnią cenę sprzedaży dla kontrahenta umożliwi to wyświetlenie dodatkowego wiersza tabelki z cenami sprzedaży.
W kolumnie opis zawarta jest informacja z jakiego dnia jest to data, reszta kolumn zachowuje się analogicznie jak dla zwykłych cen sprzedaży.Jeśli operator potrzebuje tylko informacji graficznej czy obecna cena sprzedaży uległa zmianie względem ostatniej ceny dostępne ma w konfiguracji użytkownika parametry związane z porównywaniem ostatniej ceny dla kontrahenta.
Po włączeniu tej opcji a następnie dodaniu pozycji pojawi się graficzna ikonka w formie strzałki informującej czy cena jest większa, mniejsza czy analogiczna do porównywanej z poprzedniego dokumentu.