WRÓĆ DO LISTY ARTYKUŁÓW

Nowa wersja WAPRO Mag 8.80.2

W dniu 23.11.2022 r. ukazała się nowa wersja programu WAPRO Mag 8.80.2. Najważniejsze zmiany:

OGÓLNE

 • Przygotowano program do integracji atrybutów własnych zamówień z Wapro B2C/B2B/Hybrid. Zmiana w sklepie dostępna będzie w kolejnej wersji platformy.


ASYSTENT GENIUS

 • Dodano w oknie zamówienia, dokumentu handlowego oraz dokumentu magazynowego możliwość sprawdzenia analizy rozrachunków pokazującej kwoty dokumentów nierozliczonych oraz dni opóźnień (dla dokumentów handlowych opcja dostępna jest dla płatnika).
 • Dodano w oknie rozrachunków informacje o prognozowanej ilości dni spóźnienia płatności dla kontrahenta. Dane wyliczane są na podstawie historii rozliczonych rozrachunków po terminie z ost. 720 dni)


DOKUMENTY

 • Dodano uwzględnianie sortowania pozycji w trakcie tworzenia pliku XML względem ustawienia sortowania pozycji na oknie.
 • Dodano możliwość ustawiania aktywności statusu dokumentów z wyłączeniem systemowych i automatycznych statusów, które program ustawia w wyniku działania wewnętrznych procesów. –
 • Dodano w buforze dokumentów kolumnę prezentującą informację, że dokument przeniesiono do głównego rejestru „R”.
 • Dodano parametr dla dokumentów handlowych „Faktura korygująca zakupu modyfikuje ceny w kartotece” – umożliwia włączenie i wyłączanie wpływu dokumentu handlowego korekty (zakupu) na aktualną cenę zakupu w kartotece.
 • Dodano parametr dla dokumentów magazynowych „Korekta przychodu zakupu modyfikuje ceny w kartotece” – umożliwia włączenie i wyłączanie wpływu dokumentu magazynowego korekty (przychodu) na aktualną cenę zakupu w kartotece.
 • Dodano wyświetlanie kolumny Kod CN pozycji dokumentu na liście pozycji dokumentów handlowych i magazynowych a także w liście szczegółów Pozycje.
 • Rozszerzono wyszukiwanie pozycji po dodatkowych kodach kreskowych pozycji korekty.
 • Dodano parametr „Drukuj VAT w walucie dokumentu dla dok. walutowych” umożliwiający drukowanie VAT w walucie obcej dla dokumentów walutowych w systemowym wydruku faktury.
 • Dodano obsługę drukowania nazwy pełnej na podstawie historii adresów dla dokumentów zarejestrowanych przed datą zmiany nazwy firmy.


PACZKI KURIERSKIE

 • Zmodyfikowano komunikację z portalem aPaczka.pl aby wykorzystywał nową wersję API usługodawcy.
 • Dodano nowy parametr konfiguracyjny AppId oraz AppSecret umożliwiający komunikację z nowym API.
 • Dodano obsługę akcji Anuluj paczkę dla operatora aPaczka.pl.
 • Dodano nowe typy usług kurierskich w ramach integracji aPaczka.pl.
 • Dodano obsługę punktów odbioru dla operatora aPaczka.pl.
 • Dodano możliwość kojarzenia formy dostawy z operatorem i kurierem.
 • Dodano automatyczne proponowanie operatora i kuriera na podstawie wybranej formy dostawy jeśli przypisana została do adresu dostawy na dokumencie. W przypadku braku pobierane są ustawienia z konfiguracji modułu paczek a dla zamówień allegro z pierwotnej transakcji allegro.


TOWARY

 • Dodano parametr „Możliwość edycji nazwy krótkiej artykułu” – umożliwia on wprowadzanie zmian w trakcie dodawania/edycji towaru poprzez wpisywanie nazwy c.d. towaru.
 • Zmodyfikowano wyświetlanie etykiet w oknie artykułów aby przypisane były do pola Nazwa cała a nie jak dotychczas do pola Nazwa.
 • Przywrócono możliwość zmiany nazwy zdjęcia z poziomu przeglądarki zdjęć.
 • Dodano w zdjęciach artykułów możliwość wskazania czy zdjęcie dostępne jest w platformie e-commerce Wapro B2C\B2B Hybrid\W każdym sklepie oraz uwzględnienie znacznika przy synchronizacji ze sklepem.
 • Dodano możliwość ustawienia domyślnej jednostki dla Intrasatat w edycji Inne jednostki artykułu.
 • Dodano prezentowanie nazwy całej w oknie mapowania pozycji towaru w buforze dokumentów.
 • Zmodyfikowano znacznik w oknie szczegółów mapowania pozycji aby znacznik dla pozycji zmapowanej pojawiał się zawsze dla zmapowanych a nie jak dotychczas dla zmapowanych ręcznie.
 • Odblokowano możliwość wprowadzenia ceny = 0 dla grupowej operacji zmiany ceny.


KONTRAHENCI

 • Zwiększono możliwość wpisania ilości znaków do wyszukiwania z 20 do 50.
 • Dodano kasowanie spacji na końcu pola email kontrahenta w trakcie zapisywania kartoteki kontrahenta.


UPRAWNIENIA

 • Dodano uprawnienie do operacji powielania dokumentu magazynowego oraz handlowego.
 • Dodano uprawnienie „Wybór ceny na pozycjach dokumentów” na możliwość zmiany rubryki cenowej w pozycji dokumentu.
 • Dodano opcję Anuluj dla obsługi uprawnień – umożliwia wycofanie zmian w edycji uprawnień.


URZĄDZENIA FISKALNE

 • Dodano obsługę terminala Ingenico Lane 3000 dla operatora e-Service.
 • Dodano obsługę terminala Ingenico Desk 3500 dla operatora Polskie e-Płatności.