WRÓĆ DO LISTY ARTYKUŁÓW

Ukrywanie archiwalnych elementów

Specyfiką przedsiębiorstwa jest ciągłe dostosowywanie się do zmieniających warunków na rynku, wewnętrznych reorganizacji czy zmiany modeli biznesowych.
Do tego dochodzą krótkoterminowe projekty czy sezonowe promocje. Wszystko to powoduje, że jedyną stałą jest zmiana. Konsekwencją jej w programie jest szereg różnego rodzaju obiektów, które kiedyś były używane, a obecnie już nie są. Niestety dalej wyświetlają się na listach pomimo tego, że nikt ich nie używa.

Sukcesywnie w programie magazynowo handlowym WAPRO Mag wprowadzane są opcje pozwalające ukrywać takie zbędne elementy, i celem tego artykułu jest szybkie przybliżenie miejsc gdzie można z tego skorzystać.

Najstarszym miejscem pozwalającym na ukrywanie pozycji to ukrywanie kontrahentów poprzez ich blokowanie oraz artykułów.

Kontrahenci
Ukrywanie kontrahenta można zrealizować przy pomocy funkcji Blokuj obrót magazynowy dostępnej w edycji kontrahenta w zakładce 3) Dane handlowe c.d. – program lojalnościowy.
Dodatkowo można zablokować wielu kontrahentów poprzez ich zaznaczenie i wybranie (przycisk Operacje) operacji dodatkowej o nazwie Blokowanie sprzedaży = blokuj.
Obydwie operacje spowodują oznaczenie kontrahenta kolorem szarym i przeniesieniem go w drzewie po lewej stronie do sekcji Zablokowani.Towary
Analogicznie można ukryć towary na listach poprzez edycję i zaznaczenie w zakładce 1) Informacje podstawowe opcji Blokuj obrót magazynowy, lub zaznaczając i wybierając podobnie operację Blokowanie artykułu.
Tu nie ma w drzewku sekcji Zablokowane ale jest filtr na belce filtrów (nad listą towarów) w formie kłódki, która ma 3 stany:
Kolor ikony:
Niebieski – Pokazuj nie zablokowane
Czerwony – Pokazuj zablokowane
Szary – Pokazuj wszystkie

Kolejne elementy które mogą być ukrywane to np. pracownicy oraz użytkownicy systemu.

Pracownicy
Aby przenieść pracownika do archiwum wystarczy podświetlić go w kartotece pracowników (Kartoteki | Pracownicy) i z menu prawego przycisku myszy wybrać opcję Przenieś do archiwum.
Filtr pracowników przeniesionych do archiwum dostępny jest w drzewku po lewej stronie.

Użytkownicy
Lista użytkowników systemu dostępna jest w menu Administrator | Użytkownicy i grupy a następnie po prawej stronie listy znajduje się opcja Archiwizuj. Jej kliknięcie powoduje przeniesienie użytkownika do archiwum.
Aby wyświetlić listę archiwalnych użytkowników należy zaznaczyć nad listą użytkowników filtr Arch.

Ukrywanie lub archiwizacja dotyczy logicznych obiektów systemu WAPRO Mag między innymi magazynów lub kas logicznych użytkownika.

Magazyn
Archiwizacja magazynu dostępna jest z poziomu edycji magazynu czyli kartoteka Magazyn | Magazyny / wybór magazynu następnie edycja poprzez Popraw i w zakładce 4) Remanent, aktywność opcja Magazyn nieaktywny. Po zaznaczeniu opcji magazyn znika z listy podstawowej oraz w listach podczas wyboru magazynu np. na dokument MM. Aby wyświetlić nieaktywne magazyny podobnie jak w towarach wystarczy skorzystać z ikony filtra w postaci kłódki nad listą magazynów.Kasy użytkownika
Kasy użytkownika dostępne są w menu Kartoteki | Kasy, podobnie jak w innych przypadkach aby przenieść ukryć kasę wystarczy wejść w edycję kasy i zaznaczyć opcję Kasa archiwalna. Lista rozwijalna w oknie kas pozwala wyświetlić kasy wg ich stanu aktywności.

Formy płatności
Użytkownik może ukryć na listach także nie używane formy płatności jeśli głównie operuje 2 lub 3 formami to zbędne mu są inne, które wynikają z definicji systemu. Aby je ukryć wystarczy wejść w okno form płatności Kartoteki | Formy płatności i wybrać opcję Aktywna na wybranej formie.

Dokumenty handlowe
Kolejny element podlegający konfiguracji to wyłączanie nie używanych typów dokumentów handlowych. Aby tego dokonać należy wybrać w menu Administrator | Typy dokumentów | handlowe. Po wybraniu Popraw na danym typie dokumentu dostępna jest opcja Aktywna w programie. Po zaznaczeniu tej opcji dokument nie będzie widoczny na liście rozwijalnej zawierającej typy dokumentów w trakcie ich wystawiania.

Z dokumentami powiązane są często statusy, nie koniecznie są to statusy dokumentów handlowych ale już dokumenty zamówień mają konfigurowalny słownik statusów oraz oferty i zlecenia serwisowe maja konfigurowalne słowniki statusów.

Statusy dokumentów
Wszystkie słowniki dostępne są w menu Administrator | Statusy dokumentów | po wejściu w edycję danego statusu poprzez Popraw, dostępna jest opcja Status aktywny.

Operatorzy paczek kurierskich
Ostatnim elementem jest możliwość ukrywania na liście nieużywanych operatorów paczek kurierskich. Definiowanie ich aktywności dostępne jest w menu Administrator | Konfiguracja firmy | Paczki kurierskie | Konfiguruj. Po prawej stronie listy wyboru operatora dostępna jest ikona wskazująca czy konfiguracja danego operatora ma być brana pod uwagę czy nie. Po jej wyłączeniu zostanie ukryta na liście w trakcie tworzenia paczek

Zobacz także